Lelystad Airport: Ontwikkeling van een luchthaven in de Flevopolder

Het vliegverkeer op Schiphol is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tot en met 2020 is een plafond van 500.000 vliegbewegingen afgesproken, dat plafond is inmiddels bereikt. Daarom zijn er alternatieven nodig, met name om het vakantieverkeer dat niet per se naar Schiphol hoeft op te vangen. De ontwikkeling van het regionale vliegveld Lelystad Airport tot internationale luchthaven zorgt nu voor levendige discussies.

Vakantieverkeer

Maar wat zijn nu precies de afspraken over de ontwikkeling van Lelystad Airport? In het Aldersakkoord van oktober 2008 is afgesproken het vliegverkeer te spreiden: tot en met 2020 telt Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen en moeten 70.000 niet-mainport gebonden vluchten – de zogenaamde vakantievluchten - naar Lelystad Airport en Eindhoven Airport. Voor Eindhoven betekende dit destijds een uitbreiding van het aantal vluchten. Maar Lelystad moesten we ombouwen: van regionaal vliegveld tot internationale luchthaven. Zodra Lelystad Airport open ging voor vakantievluchten, zou er op Schiphol ruimte ontstaan voor nieuwe bestemmingen en betere verbindingen met de rest van de wereld.

Klaar voor opening

Nadat hier uitgebreid overleg over is gevoerd met alle betrokken partijen - omwonenden, gemeenten en de luchtvaartsector – zijn de plannen voor Lelystad Airport beklonken en is in 2015 het Luchthavenbesluit Lelystad vastgesteld. We zijn toen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de luchthaven. Inmiddels is de start- en landingsbaan verlengd en verbreed en is de verkeerstoren verhoogd. Ook is de terminal klaar om reizigers te ontvangen. Alle werkzaamheden waren erop gericht dat Lelystad Airport op 1 april 2018 zou openen. Maar eind 2016 werd de opening met een jaar uitgesteld vanwege het niet tijdig gereed zijn van de juiste vliegroutes en aansluitingen.

Vliegroutes

Begin 2018 onstond er bij de omwonenden van Lelystad Airport verwarring vanwege de verwachte vliegroutes en rekenfouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2014. In de MER waren we uitgegaan van een herindeling van het luchtruim, maar die is op het moment van de opening nog niet gereed. Daardoor zullen de vliegtuigen tijdelijk lager vliegen dan vooraf berekend, met dus andere gevolgen voor de omgeving. Inmiddels is de MER opnieuw berekend en goedgekeurd. Vanwege de onrust over de tijdelijke vliegroutes en de druk op de herindeling van het luchtruim besloot de minister de opening opnieuw uit te stellen. Wanneer de luchthaven open gaat, is nog niet bekend.