Gematigde groei van Schiphol: In balans met de omgeving

Blijft Schiphol groeien? Het is een hot topic voor iedereen die dichtbij de luchthaven woont of werkt. Wees gerust: er is een grens. In 2008 hebben we met alle betrokkenen een plafond van 500.000 vliegbewegingen afgesproken. Die afspraak staat tot en met 2020 en daar houden wij ons aan. Of het aantal vliegbewegingen daarna zal groeien, is nu onderwerp van gesprek in de Omgevingsraad Schiphol en in Den Haag.

Moet Schiphol groeien?

Op dit moment is er wereldwijd veel vraag naar luchtverkeer, want het gaat beter met de economie. Dat biedt voor Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector dus kansen om te groeien. Maar we willen ook rekening houden met de effecten die de luchtvaart op onze omgeving en het milieu heeft. Daarom zijn we voorstander van gecontroleerde en gematigde groei na 2020, zodat we de omgeving niet te veel belasten, maar we tegelijkertijd ons uitgebreide netwerk kunnen behouden en versterken. Schiphol verbindt Nederland met de rest van de wereld en draagt zo bij aan onze welvaart en ons welzijn. De luchthaven zorgt niet alleen voor een goed vestigingsklimaat en werkgelegenheid, maar ook dat je makkelijk op vakantie of zakenreis kunt.

De balans bewaken

In het Aldersakkoord is voor na 2020 een 50/50-regel afgesproken. Dit houdt in dat we de gerealiseerde milieuwinst voor de helft mogen gebruiken voor extra vluchten en de andere helft investeren we in hinderbeperking. Het liefst blijven we zelfs met het groeiende aantal vliegbewegingen ruim binnen deze afspraken. Uit de Milieu Effect Rapportage zal blijken welk scenario er is voor gematigde groei na 2020. En welke hinderbeperkende maatregelen er nodig zijn om de balans te bewaken. Voor alle afspraken geldt dat het belangrijk is dat Lelystad Airport in 2020 opengaat voor Europees vakantieverkeer. Dat geeft Schiphol meer lucht voor de gematigde groei en behoud en versterking van ons wereldwijde netwerk van bestemmingen.

Nieuwe pier en terminal

Naast de groei in het luchtverkeer werkt Schiphol ook aan meer capaciteit op de grond. We bouwen een nieuwe pier en terminal om het groeiend aantal passagiers op te kunnen vangen. En dat is hard nodig, want we zitten nu vrij krap in ons jasje. De nieuwe pier is begin 2020 klaar en in 2023 verwachten we de eerste reizigers te verwelkomen in de nieuwe terminal. Lees hier meer over de ontwikkelingen op Schiphol.