Efficiënter vliegen

Schiphol gaat onderzoeken hoe het gebruik van de meest vervuilende vliegtuigen verder kan worden ontmoedigd. Daarnaast stimuleren we het gebruik van duurzame brandstoffen. We investeren in een fabriek voor biobrandstof en financieren onderzoek naar synthetische brandstof. Ook blijft Schiphol zich sterk maken voor het verschuiven van korte Europese reizen van het vliegtuig naar de trein.

Wat doen we op de korte termijn?

Ontmoedigen vervuilende vliegtuigen

Schiphol onderzoekt de mogelijkheden tot verdere differentiatie van haar airport charges (havengelden) voor de volgende driejaarlijkse periode. Ook onderzoekt Schiphol de mogelijkheden om de meest vervuilende vliegtuigen versneld te ontmoedigen of te weren. Hiermee worden luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd om deze toestellen uit te faseren.

Alternatieve brandstoffen

Schiphol en KLM stimuleren en investeren in alternatieve brandstoffen. SkyNRG opent in 2022 een fabriek in Delfzijl voor biobrandstof, waar KLM een grote afnemer van wordt. Op Rotterdam The Hague Airport wordt een proeffabriek ontwikkeld voor het maken van synthetische brandstof. Hierbij wordt CO2 uit de lucht gefilterd en gecombineerd met waterstof, waardoor een duurzame vliegtuigbrandstof ontstaat.

Verdere optimalisatie vliegprocedures

Nog niet alle vliegtuigmaatschappijen vliegen volgens de Noise Abatement Departure Procedure (NADP2) en er zijn verschillen tussen de procedures die worden toegepast. Daardoor zijn er nog mogelijkheden tot optimalisatie. We beseffen ons dat op enkele plaatsen dicht bij de luchthaven en recht onder de vliegroutes door deze vliegprocedure meer geluidshinder wordt ervaren. In grote gebieden en verder van de luchthaven levert dit juist minder hinder op.
Luchtverkeersleiding Nederland onderzoekt of naderend vliegverkeer overdag hoger kan aanvliegen dan nu het geval is. Wanneer vliegtuigen hoger aanvliegen, dan zetten zij verder van Schiphol de daling in. Wanneer vliegtuigen hoger aanvliegen met minder motorvermogen worden emissies beperkt.

Meer internationale treinen

Royal Schiphol Group pleit voor meer internationale treinverbindingen vanaf Schiphol. Dat moedigt reizigers aan om voor afstanden korter dan 700 kilometer de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. Hiervoor is onder meer uitbreiding van de capaciteit van het NS-station op Schiphol nodig.

Efficiënter gebruik luchtruim

Schiphol is voorstander van het herindelen van het Nederlandse en Europese luchtruim. Hier ligt een taak voor de overheid. Zo beperkt het Europese project SESAR (Single European Sky) de versnippering van het Europese luchtruim. Hierdoor hoeven vliegtuigen minder om te vliegen. De inschatting is dat dit tot een emissiereductie tot 10% kan leiden. Schiphol pleit voor een versnelde ontwikkeling en introductie hiervan.