Werkzaamheden op Schiphol: Wat dit voor jou betekent

Met alle projecten op Schiphol maken we onze luchthaven klaar voor de toekomst. Helaas brengt dat soms wat overlast met zich mee. Bekijk hier de actuele werkzaamheden.

15 december 2019 | Definitieve afsluiting Havenmeesterweg voor verkeer

Nieuwe route via Koepelstraat

Vanaf 15 december om 04:00 uur rijdt het verkeer richting Schiphol Plaza en de terminal over een nieuwe weg: de Koepelstraat. De weg is aangelegd onder het viaduct Ceintuurbaan Zuid (de verhoogde wegen). De Havenmeesterweg sluiten we definitief af voor verkeer omdat de nieuwe terminal over een deel van de Havenmeesterweg komt te liggen. Dit betekent dat we deze weg niet meer kunnen gebruiken. De openbare betaald parkeerplaatsen aan de Havenmeesterweg zijn vanaf dan ook niet meer te gebruiken.

Nieuwe route NED
Download de nieuwe route

Meer specifiek:

Bus

Vanaf 15 december rijdt de bus over de Koepelstraat van en naar Schiphol Plaza. In beide richtingen verdwijnen de haltes Havenmeesterweg en Skyport Bemanningencentrum. De Koepelstraat heeft geen bushaltes. De dichtstbijzijnde haltes zijn: Schiphol Plaza en P12/Vrachtgebouw.
Download de nieuwe busroute
Download de nieuwe busroute voor vliegtuigbemanning
Download de nieuwe busroute voor hotelbussen

Auto

Vanaf 15 december rijden auto’s over de Koepelstraat van en naar het gebied rondom Skyport Bemanningencentrum, de Expeditiestraat en de verkeerstoren.
Download de nieuwe route per auto
Download de nieuwe route per auto naar KMar
Download de nieuwe route per auto naar LVNL

Motor

Vanaf 15 december rijden motoren over de Koepelstraat van en naar de motorstalling naast de verkeerstoren. De motorstalling is een tijdelijke voorziening. Zodra de bouw van de nieuwe terminal start wordt de stalling verplaatst.
Download de nieuwe route per motor

Fiets (inclusief brommers)

Vanaf 15 december verdwijnt het fietspad Havenmeesterweg naar Skyport Bemanningencentrum, evenals de fietsenstalling naast de verkeerstoren. Fietsers kunnen vanaf dat moment hun fiets stallen in de bestaande fietsenstalling, nabij het Sheraton Hotel. Deze fietsenstalling is uitgebreid. De stalling is bereikbaar via de bestaande fietspaden langs Schiphol Boulevard. Zodra de nieuwe terminal is gebouwd verandert deze situatie.
Download de nieuwe route per fiets

Voetganger

Vanaf 15 december verdwijnt het voetpad tussen Doorlaatpost 58 en het Cockpitplein.
Vanaf dat moment kunnen voetgangers de looproute via de Energiestraat, Schiphol Boulevard en de traverse volgen naar Schiphol Plaza en de terminal. Dit geldt natuurlijk ook in omgekeerde richting.
Download de nieuwe route voor voetgangers
Download de nieuwe route voor voetgangers voor doorlaatpost 58

Overige

Download de nieuwe route voor bevoorrading Expeditiestraat

April 2019 - december 2019 | Werkzaamheden kruispunt: Handelskade - Havenmeesterweg - Herbergierstraat

Om ruimte te maken voor de nieuwe pier verleggen we het kruispunt. Rond december zijn we klaar. Wegen en werkplekken blijven ondertussen gewoon bereikbaar. Want verbouwingen of niet: Schiphol draait gewoon door.

September 2018 | Werkzaamheden Cockpitplein, P8 en P10

Vanaf 1 september 2018 gaan we bouwen op het Cockpitplein. Daarom sluiten we het Cockpitplein, P8 en P10 permanent.

Lees meer over de sluiting van het Cockpitplein, P8 en P10.

Mei 2018 – zomer 2020 | Nieuw viaduct Ceintuurbaan Zuid

Tussen parkeergarage P1 en het terrein waar voorheen P2 stond, leggen we kabels en leidingen in de grond. Die zijn nodig voor de nieuwe pier en terminal. Als dat grondwerk klaar is, beginnen we aan een nieuw viaduct die straks aansluit op de toegang tot de nieuwe terminal op vertrekniveau. Dit viaduct is een uitbreiding op de huidige Ceintuurbaan Zuid, die daarmee bijna dubbel zo breed wordt. De werkzaamheden voeren we uit naast het huidige viaduct. Het verkeer heeft hier weinig tot geen last van.

Maart 2018 – juni 2019 | Werkzaamheden Jan Dellaertplein en Skyportgebied

Vanwege de bouw van de nieuwe pier en terminal en de groei van het aantal reizigers via Schiphol, veranderen we de toegang tot het Jan Dellaertplein en het Skyportgebied. Die blijven allebei bereikbaar voor bussen, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook slopen we de voetgangerstunnel naar het voormalige P2. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de werkzaamheden.

Voor de post van de Koninklijke Marechaussee bij het Bemanningencentrum ligt de keerlus. De naam verraadt het al: hier keren auto’s vanaf de Havenmeesterweg die niet de Aankomstpassage mogen oprijden. De keerlus houdt precies dezelfde functie, maar wordt iets aangepast. Onder andere omdat we het resterende deel van de Oprit Vertrekpassage, die boven de keerlus ligt, verwijderen. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg niet afgesloten. De KMar-post, Skyport, het Cockpitplein en de verkeerstoren blijven bereikbaar.

Het resterende gedeelte van de Oprit Vertrekpassage slopen we om plaats te maken voor het nieuwe viaduct Ceintuurbaan Zuid.

Februari 2018 – januari 2023 | Bouwplaats voormalig P2

Het terrein van de voormalige parkeergarage P2 gaan we gebruiken als bouwplaats. Dit blijft zo tot de ingebruikname van de nieuwe terminal in 2023.

Schiphol op de planning

We zijn volop aan het bouwen om Schiphol klaar te maken voor de toekomst. En dat vergt een behoorlijk strakke planning. Planner Pieter-Bas Siebers is sinds dag één betrokken bij de bouw van de nieuwe pier en terminal.

Op weg naar een vernieuwd Schiphol

Projectmanager Marco Schravesande is momenteel verantwoordelijk voor een deel van de aanpassingen van de infrastructuur aan landzijde. ‘Wegen, kruispunten, leidingwerk… Alles wat nodig is rondom de bouw van de nieuwe pier en terminal.’