Interview: Nieuwe bekabeling in het nieuwe jaar

Middenin het bouwgebied van de nieuwe pier en terminal ligt de Havenmeesterweg. Daarlangs ligt een brei aan verschillende kabels. Voordat de nieuwbouw start, moeten die allemaal aan de kant. Doel: de bouwlocatie leeg opleveren. Of zoals de it’ers dat noemen: functievrij van ondergrondse infrastructuur.

Van alles moet aan de kant

Vanuit Schiphol IT en Schiphol Telematics werken onder andere Aad Duineveld, Steven Thai, René Joore en Jos Stoelinga aan het functievrij maken van de Havenmeesterweg. Dit is een onderdeel van de overige landzijde werkzaamheden. ‘Om ruimte te maken voor de nieuwe pier en terminal, moeten we veel infrastructuur verplaatsen’, vertelt Project Manager Aad. Daarmee doelt hij niet alleen op wegen, maar vooral ook op de netwerkinfrastuctuur. ‘Er ligt van alles in de grond wat we moeten omleggen. Van gas- en waterleidingen tot stroom- en netwerkkabels. Een goede samenwerking met het programma van de nieuwe pier en terminal is dan ook essentieel’.

Van kassa tot cruciale systemen

Van die laatstgenoemde kabels wordt Schiphol steeds afhankelijker. ‘Vrijwel alle systemen hebben tegenwoordig een netwerk nodig, zegt senior designer Jos. ‘Van de kassa van het plaatselijke bloemenstalletje tot cruciale systemen in de toren van de luchtverkeersleiding Nederland. Natuurlijk zijn al die kabels redundant uitgevoerd om problemen te voorkomen, maar het doorknippen en omleggen ervan is toch een uitdaging.’ Aad benadrukt het belang van een voorzichtige aanpak: ‘Als bijvoorbeeld het bagagesysteem ermee stopt, lopen vluchten vertraging op. En dat is niet de bedoeling.’

Eind juni klaar

Direct in het nieuwe jaar gaan de werkzaamheden van start. In de nachtelijke uren worden de kabels dan één voor één omgeleid. ‘Het ontwerp daarvoor is al af’, vertelt designer René Joore. ‘Volgens de planning zijn we eind juni klaar. Dat moet lukken, want we hebben al veel voorbereidend werk verricht. Zo is de taxibuffer verplaatst naar een nieuwe locatie, samen met de bijbehorende bekabeling. Ook voor de fundering van de nieuwe pier hebben we al kabels verwijderd en omgelegd. Hetzelfde geldt voor de sloop van P2, waar we veel diensten hebben weggehaald en verplaatst naar de nieuwe parkeerlocatie op Schiphol Noord-West.’

Bijna 40 kabels, 7000 diensten


Het omleggen van een kabel klinkt eenvoudig. Een nieuwe kabel leggen, de oude doorknippen en de nieuwe vastlassen. Toch is het in de praktijk nog een hele uitdaging. René: ‘We hebben een team van ongeveer 10 mensen nodig voor 1 kabel. Denk aan ST-monteurs, netwerkengineers, projectleiding en de uiteraard de aannemers.’ René vult aan: ‘Over de tientallen kabels die we de komende maanden omleggen, gaan in totaal zo’n 7000 diensten. Van betaling en beveiliging tot wifi en computersystemen.’

Klaar voor de bekabelde toekomst

Met de nieuwe bekabeling bereidt Schiphol zich meteen voor op de toekomst. Jos: ‘We stellen onszelf steeds kritische vragen. Hoeveel netwerkcapaciteit hebben we – waar en wanneer – nodig? Wat weegt het zwaarst? Waar verwachten we uitbreiding in de toekomst?’

Veel oude, dikke koperkabels rond het bouwgebied worden verwijderd en vervangen door moderne glasvezelkabels. René: ‘Alles wat ‘dood’ in de grond ligt, halen we weg. En we zorgen meteen voor buizen met voldoende reservecapaciteit, zodat we daar in de toekomst extra glasvezelkabels in kunnen blazen.’

Voorbereiding

Om te voorkomen dat de verleggingswerkzaamheden de lopende operatie van de luchthaven verstoren, was een goede voorbereiding cruciaal. Jos: ‘We zijn daarom steeds met veel vakspecialisten bij elkaar gekomen om de basis te leggen voor een goed omleggingsplan. Dit is vastgelegd in uitvoerige werk- en detailplannen.’ Plannen die hij en zijn collega’s binnenkort kunnen uitvoeren. ‘Er staat een ervaren team paraat. We beginnen in 2019 met nieuwe bekabeling.’