Nieuws: Fase 2 project Uitbreiding Uniform Platform afgerond

Met de afronding van deze fase hebben we 10 bufferposities voor wide body toestellen gerealiseerd. Anders gezegd: parkeerplaatsen voor grotere vliegtuigen.
Het gaat hier om toestellen waarvoor geen plek is aan de gate.

Gepubliceerd op: 17 november 2020

Bufferposities voor wide body

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen zetten grotere vliegtuigen in van en naar Amsterdam. Soms is het nodig om deze zo genoemde widebody-vliegtuigen tijdelijk te parkeren als hiervoor geen ruimte is aan de gate. Om dat te faciliteren, hebben we extra bufferruimte nodig. Dit draagt bij aan onze on-time-performace. Daarom hebben we één van onze bufferlocaties, het Uniform platform, uitgebreid van vijf naar tien bufferposities. Na de bouw van fase 3 zullen er uiteindelijk 12 posities beschikbaar komen. Dat is nog afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling zoals het Masterplan en de visie op de-icing.

Fase 2 geeft invulling aan nieuwe vereisten Wet Luchtvaart

Met ingang van 2017 is de Wet Luchtvaart aangepast. Deze aanpassing heeft als gevolg dat wij projecten met een investering van boven de € 20 miljoen naast de reguliere consultaties aanvullend moeten consulteren, de zogenaamde Efficiëntieprikkel. Met het project Uniform Platform hebben wij als eerste project binnen Schiphol in deze uitgebreide vorm met onze stakeholders aan tafel gezeten. Hiervoor is een aparte projectgroep met airlines opgericht. Deze aanvullende consultatie zorgt voor extra commitment voor het afgesproken budget en de planning. Wij zijn dan ook verheugd dat dit project succesvol, binnen het afgesproken budget en planning afgerond is. Op 28 okt. jl. hebben wij de eindrapportage aan de airlines gepresenteerd die dit met de complimenten in ontvangst hebben genomen.

Ook buffers voor hemelwater

In fase twee realiseerden we ook het slimme waterbuffer- en afvoersysteem. In de vergunning voor aanleg van verharding bij bouwprojecten zit een dwingende voorwaarde om circa 18 procent extra ‘open water’ aan te leggen. Dat is nogal wat bij een project als dit. Daarom hebben we een alternatief gerealiseerd dat regenwater niet alleen op een gecontroleerde manier van de (taxi)rijbanen en het platform aan airside afvoert, maar ook een buffer kan bieden om het regenwater gecontroleerd de polder in te laten stromen. Lees meer over deze win-win oplossing vanuit onze samenwerking met het Hoogheemraadschap.

Lees meer over Uitbereiding Uniform Platform