Nieuws: Start inspraak nieuw geluidsstelsel Schiphol

Op 2 maart is de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol gestart. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) het minste hinder voor de omgeving opleveren. In het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit zijn de milieugrenzen en de regels voor het baangebruik vastgelegd.

Gepubliceerd op: 23 februari 2021

Luchthavenverkeerbesluit

In het Luchthavenverkeerbesluit zijn enkele nieuwe elementen opgenomen die helpen de kwaliteit van het netwerk te behouden en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren:

  • De beperking van het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt aangescherpt van maximaal 32.000 nachtvluchten per jaar naar 29.000;
  • Het totaal aantal vluchten zal gefaseerd herstellen in de komende jaren tot 500.000 vliegtuigbewegingen.

Inspraak

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kun je een zienswijze indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de daarvoor opgestelde milieueffectrapportage. Dit kan je doen via deze website.

Wil je meer informatie? Volg dan de online informatiesessies op dinsdag 9 of donderdag 11 maart. Meer hierover lees je op informatieplatformluchtvaart.nl.