Nieuws: Update minderhinderschiphol.nl: meerdere maatregelen succesvol ingevoerd

Sinds Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn gestart met het programma minderhinderschiphol.nl in 2020 zijn meerdere hinderbeperkende maatregelen succesvol in gebruik genomen. Dit staat in de Update minderhinderschiphol.nl juni 2023. In totaal omvat het programma 44 maatregelen voor verbetering van het woon- en leefklimaat voor omwonenden van Schiphol.

Gepubliceerd op: 26 juni 2023

Maatregelen voor minder hinder 

Voorbeelden van succesvol uitgevoerde maatregelen zijn het om noordelijke woonkernen heenvliegen in de nacht naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan, het landen met gps-navigatie en het optimaliseren van vertrekroutes, bijvoorbeeld bij Bodegraven.

Nieuwste maatregelen

Meest recent (in 2023) zijn de maatregelen Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen en Op tijd gebaseerd afstand houden voor landende vliegtuigen succesvol in gebruik genomen. Hiermee verminderen we geluidshinder voor bewoners die onder de aanvliegroutes naar de meest geluidgevoelige banen wonen, doordat deze minder vaak of minder lang hoeven te worden gebruikt. Op minderhinderschiphol.nl vind je per maatregel een toelichting over het hinderbeperkende effect, de actuele status en hoe de omgeving wordt betrokken.

Evaluaties beschikbaar

Na de uitvoering van maatregelen volgt een evaluatie, waarbij we onderzoeken of de maatregel effect heeft. Recent zijn de evaluaties van de maatregelen Efficiënter landen bij verminderd zicht, Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren, Hoger aanvliegen Polderbaan in de nacht en Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord 's nachts aan de website toegevoegd. 

Hoger aanvliegen en grondgeluid

Schiphol en LVNL zien het verminderen van geluidshinder door maatregelen te nemen via het programma minderhinderschiphol.nl als een structurele opgave. Daarbij houden we rekening met actualiteiten zoals mogelijk nieuw handhavingsbeleid zoals dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangekondigd. Dit heeft invloed op maatregelen waarbij we onderzoek doen naar optimale vliegroutes. In de komende periode werken we onder andere aan Hoger aanvliegen overdag en Vaste naderingsroutes overdag, Het verbeteren van de voorspelbaarheid van vertrekkend vliegverkeer en het verminderen van grondgeluid in Badhoevedorp en Hoofddorp-Noord. Daarnaast evalueren we een aantal uitgevoerde maatregelen. 

Vragen of suggesties?

Heb je vragen over de hinderbeperkende maatregelen of suggesties voor ons? Stuur ze gerust in via minderhinder@schiphol.nl. Onze experts beoordelen of suggesties uitvoerbaar zijn, voordat ze als maatregel aan het programma worden toegevoegd. Ook maken we gebruik van rapportages van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) om trends en mogelijke oplossingen daarvoor te bedenken. Mocht je dus een melding maken bij BAS, dan komt dit ook bij Schiphol en LVNL terecht. Ga hiervoor naar bezoekbas.nl.