Nieuws: Buitenveldertbaan vier weken buiten gebruik voor onderhoud

Tussen vrijdag 22 mei en vrijdag 19 juni is de Buitenveldertbaan buiten gebruik vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om regulier onderhoud aan de baan en om onderhoud aan de rijbaan die ernaast ligt. We verwachten dat door het lage aantal vliegbewegingen de werkzaamheden geen gevolgen hebben voor de omgeving.

Gepubliceerd op: 18 mei 2020

Mogelijk de Schiphol-Oostbaan inzetten

Het meeste vliegverkeer zal gebruikmaken van de Polderbaan en Kaagbaan. Deze banen worden bij voorkeur ingezet omdat de aan- en uitvliegroutes langs relatief minder woningen lopen dan bij de andere banen. Bij harde zuidwesten- tot westenwind kan het mogelijk zijn dat de Schiphol-Oostbaan wordt ingezet. De Buitenveldertbaan en de Oostbaan volgen voor een deel dezelfde vliegroutes.

Aangepaste planning beter voor omgeving

Oorspronkelijk zou de Buitenveldertbaan dit jaar twee keer buiten gebruik zijn vanwege onderhoud. Door het geringe vliegverkeer is de planning aangepast. Alle werkzaamheden worden nu in een keer uitgevoerd. Daarom hoeft de Buitenveldertbaan later dit jaar, als het weer drukker is, niet meer buiten gebruik genomen. Dat scheelt overlast voor de omgeving.

Inspecteren, schoonmaken en maaien

Aan de Buitenveldertbaan zelf voeren we regulier onderhoud uit. Waar het nodig is, herstellen we de bovenste laag van het asfalt en de markering. We inspecteren de hemelwaterafvoer en maken het schoon. We checken de bekabeling en elektra, en maaien de omliggende grasvelden. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de op- en afritten van de Buitenveldertbaan.

Groot onderhoud aan omliggende rijbaan

Aan de omliggende rijbaan doen we groot onderhoud. Daarbij wordt ruim 26.000 ton asfalt gefreesd, afgevoerd en weer aangebracht, 10 kilometer markering aangebracht, 25 kilometer bekabeling vervangen en 335 lampen vervangen. Deze werkzaamheden gaan door tot 29 juni. Vanaf 19 juni hebben ze echter geen invloed meer op het baangebruik en kan de Buitenveldertbaan weer worden ingezet als dat nodig is.

Heb je vragen?

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden aan de Buitenveldertbaan kun je terecht op www.bezoekbas.nl of bel 020-6015555.