Vergunningen: Het aanvraagproces

Het bepalen van welke vergunningen er benodigd zijn en het aanvraagproces wat hierop volgt is afhankelijk van wie de opdrachtgever is van de werkzaamheden. Hieronder lees je per situatie welke stappen er genomen moeten worden en door wie.

Schiphol is niet de opdrachtgever van de werkzaamheden

Om te bepalen welke vergunningen benodigd zijn dien je, de ingevulde vragenlijst Centraal Meldpunt Vergunning (CMV), te mailen naar het CMV van Schiphol (vergunningen@schiphol.nl). Deze vragenlijst vind je onderaan deze paragraaf. Het CMV bepaalt of een fysiek overleg (COV) , waarin je jouw project komt toelichten, benodigd is. Indien het COV niet benodigd is wordt er een mail gestuurd vanuit het CMV. Vanuit het fysieke overleg (COV) of via mail (CMV), krijg je een lijst met benodigde vergunningen voor jouw werkzaamheden.

Het CMV/COV adviseert je over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot het aanvragen van de benodigde vergunningen. Het is aan jou om deze uit te voeren, dit betekent dat je alle benodigde vergunningen zelf aan moet vragen. Er zijn vergunningen die aangevraagd moeten worden bij het Schiphol en bevoegd gezag. Voor het aanvragen van een aantal Schiphol specifieke vergunningen dien je een account bij Schiphol aan te vragen. Je krijgt meer informatie hierover van het CMV/COV.

De vergunningsaanvragen die bij Schiphol worden ingediend worden getoetst door specialisten van verantwoordelijke afdelingen binnen Schiphol. Je ontvangt binnen de afgesproken termijnen een terugkoppeling over je aanvraag in de vorm van toekenning of afwijzing van een vergunning. Het is ook mogelijk dat je een verzoek ontvangt om nadere toelichting of informatie aan te leveren.

Je kan pas starten met de werkzaamheden als alle benodigde vergunningen (vanuit bevoegd gezag en Schiphol) verleend zijn. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet je, je houden aan de afspraken en voorwaarden waaronder de vergunningen verleend zijn. Schiphol behoudt zich het recht om hierop te controleren.

Schiphol is wél de opdrachtgever van de werkzaamheden

Om te bepalen welke vergunningen benodigd zijn dien je, de ingevulde vragenlijst Centraal Meldpunt Vergunning (CMV), te mailen naar het CMV van Schiphol (vergunningen@schiphol.nl). Deze vragenlijst vind je onderaan deze paragraaf. Het CMV bepaalt of een fysiek overleg (COV) , waarin je jouw project komt toelichten, benodigd is. Indien het COV niet benodigd is wordt er een mail gestuurd vanuit het CMV. Vanuit het fysieke overleg (COV) of via mail (CMV) krijg je een lijst met benodigde vergunningen voor jouw werkzaamheden.

Het CMV/COV adviseert je over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot het aanvragen van de benodigde vergunningen. De benodigde vergunningen zijn in te delen in twee type vergunningen: extern en intern. Het CMV/COV vertelt jou of de benodigde vergunning intern of extern is, tevens leveren zij de juiste contactgegevens (per benodigde vergunning) aan.

Bij de aanvraag van een externe vergunning, dien je de benodigde informatie en documenten aan te leveren bij de desbetreffende vergunning coördinator vanuit Schiphol. De vergunning coördinator dient de aanvraag vervolgens in bij het bevoegd gezag. De ingediende externe vergunningen worden getoetst door het bevoegd gezag. Je ontvangt binnen de afgesproken termijn een terugkoppeling van de vergunning coördinator over je aanvraag in de vorm van toekenning of afwijzing van een vergunning. Het is ook mogelijk dat je een verzoek ontvangt om nadere toelichting of informatie aan te leveren.

Indien je interne vergunning(en) benodigd hebt, krijg je een vergunningsadviseur vanuit Schiphol toegewezen. Deze vergunningsadviseur vraagt de interne vergunningen voor jou aan. De ingediende interne vergunningen worden getoetst door specialisten van Schiphol. Je ontvangt binnen de afgesproken termijn een terugkoppeling van de vergunningsadviseur in de vorm van toekenning of afwijzing van een vergunning. Het is ook mogelijk dat je een verzoek ontvangt om nadere toelichting of informatie aan te leveren.

Je kan pas starten met de werkzaamheden als alle benodigde interne en externe vergunningen verleend zijn. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet je, je houden aan de afspraken en voorwaarden waaronder de vergunningen verleend zijn. Schiphol behoudt zich het recht om hierop te controleren.