Vergunningen op Schiphol

De luchthaven en het gebied daaromheen zijn continu in ontwikkeling. Werkzaamheden bestaan onder anderen uit het beheren, onderhouden en modificeren van bestaande infrastructuur en assets. Denk bijvoorbeeld aan de faciliteiten en technische installaties binnen Terminal, maar ook de start- en landingsbanen en de wegen rondom Schiphol. Daarnaast starten er geregeld projecten door Schiphol of een van haar partners om nieuwe faciliteiten te realiseren.

Sommige van deze werkzaamheden zijn vergunningsplichtig vanuit de wetgeving. Daarnaast moet er ook afstemming plaatsvinden met Schiphol Assetmanagement, Bedrijfsvoering en Operations om veiligheid, technische eisen en continuïteit van de operatie te borgen. Hiervoor hanteren de betreffende bedrijfsonderdelen een intern vergunningsproces.

Hier vind je alle informatie rondom vergunningen die je als externe (zonder een Schiphol account) nodig hebt om werkzaamheden uit te kunnen voeren binnen het Schiphol veiligheidsgebied.

Na het lezen van deze pagina’s weet je:

  • Wat een vergunning is
  • Waarom je vergunningen nodig hebt om werkzaamheden uit te kunnen voeren binnen het Schiphol veiligheidsgebied
  • Welke vergunningen benodigd zijn voor jouw werkzaamheden
  • Wat het aanvraagproces is voor vergunningen die door Schiphol worden afgegeven in de situatie waarin:
    • Schiphol niet de opdrachtgever is van de werkzaamheden
    • Schiphol wél de opdrachtgever is van de werkzaamheden