Voorzitter Raad van Commissarissen: Louise Gunning-Schepers

Louise Gunning-Schepers - Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group

Louise Gunning-Schepers (voorzitter)

(1951, Nederlandse nationaliteit)

Jaar eerste benoeming: 2014
Tweede termijn loopt af in 2022

  • Voorzitter Raad van Commissarissen ONVZ
  • Voorzitter van de KHMW
  • Voorzitter Raad van Commissarissen RegMed XB
  • Voorzitter curatorium Prins Claus Chair
  • Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Eindhoven
  • Lid bestuur Stichting Adore
  • Voormalig kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en lid van het Dagelijks Bestuur
  • Voormalig CEO en decaan Academisch Medisch Centrum UvA
  • Voormalig voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam