Lid Raad van Commissarissen: Jaap Winter

(1963, Nederlandse nationaliteit)

Jaar eerste benoeming: 2022
Eerste termijn loopt af in 2026

  • Partner bij Phyleon leadership & governance
  • Voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Voorzitter Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum
  • Voorzitter Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Voorzitter van bestuur van de stichting ADORE