Lid Raad van Commissarissen - Margot Scheltema

RvC mevrouw Scheltema

(1954, Nederlandse nationaliteit)

Jaar eerste benoeming: 2010
Tweede termijn loopt af in 2018

  • Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.
  • Lid Raad van Commissarissen TNT Express B.V.
  • Non-executive Director Lonza Group Plc, Basel
  • Raad (plaatsvervanger) Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Warmtebedrijf Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht World Press Photo
  • Penningmeester Genootschap Onze Taal
  • Voorzitter Monitoring Commissie Governance Code Pensioenfondsen
  • Lid Centrale Plancommissie CPB
  • Voormalig financieel directeur Shell Nederland B.V.