Economische Regulering: Wet luchtvaart

De Wet Luchtvaart regelt de exploitatievergunning van luchthaven Schiphol. Ook reguleert de wet de manier waarop Schiphol Group de luchtvaartgerelateerde tarieven mag vaststellen, inclusief de hoogte daarvan.

Bij de Wet luchtvaart gaat het om vliegtuig-, passagiers- en beveiligingsgerelateerde vergoedingen. De wet kent ook bepalingen over het te behalen rendement. Dit mag niet groter zijn dan de gewogen gemiddelde vermogenskosten.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de tarieven. Bij onenigheid over deze tarieven onderzoekt de ACM of eventuele klachten van de luchtvaartmaatschappijen gerechtvaardigd zijn. Als dat het geval is, zijn wij verplicht nieuwe tarieven vast te stellen.

Naar aanleiding van een evaluatie van de Wet luchtvaart van 29 juni 2006, is per 1 juli 2017 de nieuwe Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol, in werking getreden. De Wet luchtvaart is op een aantal onderdelen aangepast ten aanzien van de reguleringssystematiek. Het gaat daarbij om onder meer de volgende thema’s: verbetering van de raadpleging, de invoering van meerjarige tarieven en voorwaarden, beperking van tariefschommelingen met behulp van verrekeningsegalisatie, invoering van efficiëntieprikkels op grote investeringen, een verplichte financiële bijdrage vanuit niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten en de mogelijke effecten van tarieven op de netwerkkwaliteit.