Businessmodel: AirportCity-formule

Amsterdam Airport Schiphol, de belangrijkste luchthaven van de groep, is ontwikkeld tot een AirportCity, waar reizigers, luchtvaartmaatschappijen en bedrijven 24 uur per dag alle diensten kunnen afnemen die ze nodig hebben. Schiphol wil zich blijvend onderscheiden en ontwikkelt hiervoor onder meer een scala aan commerciële activiteiten. Drie business areas geven invulling aan deze AirportCity-formule: Aviation, Consumer Products & Services en Real Estate. Zij vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Businessmodel

De business area Aviation is de spil van de luchthaven, met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en logistiek dienstverleners. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee reizigers, bagage en vrachtgoederen op een betrouwbare, efficiënte en soepele wijze kunnen vertrekken en aankomen. De business area is verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid in de terminal, op platformen, op wegen, aan luchtzijde, op terreinen en in gebouwen.

De business area Consumer Products & Services biedt reizigers een uitgebreid aanbod aan producten en diensten die het reizen zorgeloos en comfortabel maken. Hiertoe behoren winkels, horeca en parkeren. Ook het bieden van advertentiemogelijkheden op de luchthaven is een activiteit van deze business area.

De business area Real Estate ontwikkelt en beheert vastgoed op en rond Schiphol. Uitgangspunt is dat het luchthavengebied een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en een locatie om prettig te verblijven. We bieden een grote variëteit aan hoogwaardig vastgoed zoals het nieuwe Hilton-hotel, kantoorpanden en logistieke gebouwen en verhuren ruimtes in de terminal.

Onze vierde business area is Alliances & Participations. Deze richt zich op de exploitatie van regionale luchthavens en de ontwikkeling van internationale activiteiten. Ook onze regionale luchthavens ontwikkelen we vanuit de AirportCity-formule: we investeren in vastgoed en creëren een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod. Deze AirportCity-formule en onze operationale expertise ‘exporteren’ we naar het buitenland. Hierdoor genereren we inkomsten en doen we tevens nieuwe kennis op die we vervolgens weer inzetten voor de Mainport Schiphol.

Schiphol Group is méér dan de vier business areas of een verzameling van luchthavens; door gebruik te maken van de operationele en commerciële kennis en innovatiekracht in alle onderdelen van de groep, ook in onze buitenlandse participaties, blijft de groep sterk, wendbaar en onderscheidend binnen onze industrie.

De exploitatie van de luchthavens wordt uitgevoerd op basis van een regiemodel; Schiphol Group is hierdoor in staat optimaal gebruik te maken van de expertise van haar sector– en businesspartners in de keten. Dit komt ook de flexibiliteit van de groep ten goede en levert schaalvoordelen op. Met partners ontwikkelen we innovatieve concepten en oplossingen, en waar mogelijk kopen we gezamenlijk in.

Alle vier business areas dragen bij aan de resultaten van Schiphol Group. De inkomsten bestaan onder meer uit havengelden en passagiersheffingen, concessies uit retail en horeca, opbrengsten uit reclameobjecten en parkeren, huur en erfpacht van vastgoed, en inkomsten uit deelnemingen.

Regulering Onze inkomsten zijn onderverdeeld in een gereguleerde en een niet-gereguleerde stroom; dit heet het dual till-systeem.

Voor Amsterdam Airport Schiphol zijn de tarieven voor de aviation-activiteiten gereguleerd. Grotendeels ligt vast welke ruimte Schiphol Group heeft bij het in rekening brengen van de kosten die direct samenhangen met de primaire luchthavenoperatie, de infrastructuur en security. De tarieven, waaronder de start- en landingsgelden en de passagiers- en securityheffingen die luchtvaartmaatschappijen afdragen aan Schiphol, worden periodiek vastgesteld volgens wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart.

Het rendement voor de aviation-activiteiten kent een maximum; dat maximale rendement is gelijk aan de gereguleerde gemiddelde vermogenkostenvoet die jaarlijks wordt bepaald. De ontwikkeling van de tienjaarsrente op staatsobligaties heeft hierop een grote invloed. Daarmee is het rendement van Schiphol Group op haar aviation-activa afhankelijk van de renteontwikkeling.

De non-aviation activiteiten op Schiphol zijn niet gereguleerd. Dit zijn alle activiteiten op het gebied van winkels, horeca, verhuringen, media, vastgoedontwikkeling en autoparkeergelden. Ook onze internationale activiteiten vallen hieronder. De exploitatie van onze regionale luchthavens is evenmin gereguleerd. De niet-gereguleerde inkomstenstroom levert een substantiële bijdrage aan het financiële resultaat van de groep en stelt ons in staat een gezonde financiële positie te behouden. Zowel de aviation- als de non-aviation activiteiten dragen bij aan het vervullen van onze missie: het verbinden van Nederland met de rest van de wereld.