Aanpassen aan klimaatverandering

Klimaatverandering door opwarming van de aarde heeft voor alles en iedereen fikse gevolgen, en zeker voor Schiphol. Want vanwege onze ligging, 4,5 m onder zeeniveau, zijn wij extra kwetsbaar voor klimaatverandering. En dus bereiden we ons er op voor.

Twee sporen: CO2-uitstoot verminderen en klimaatadaptatie

We zetten ons in om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen; onze ambitie is nul uitstoot in 2050. Dit broeikasgas is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Daarmee zijn we goed op weg. Maar ondertussen krijgen we al wel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hittegolven en droogte of juist heftiger regenbuien. Schiphol is kwetsbaar omdat we onder zeeniveau liggen, maar ook omdat de omgeving steeds meer verstedelijkt.

Ingrijpende gevolgen voor Schiphol

Wat zijn de consequenties? Meer hitte betekent dat vliegtuigen meer meters nodig hebben om op te stijgen omdat hete lucht dunner is. Dat betekent dat er een langere baan nodig is of een lager startgewicht. Het koelen van de terminal en andere gebouwen zorgt voor een enorme piekbelasting van het elektriciteitsnet. Meer onweersbuien betekent vaker een afhandelingsstop vanwege de veiligheid. Heftiger buien betekent dat we grote hoeveelheden regen ineens moeten verwerken om onderlopen van bagagekelders of parkeergarages te voorkomen.

Groene daken fungeren als sponzen

We bereiden ons hier goed op voor. Alle maatregelen staan in de Roadmap waterkwantiteit. Zo hebben we eisen voor wateropvang bij nieuwe gebouwen en je ziet steeds meer groene daken op Schiphol. Die fungeren als sponzen en zorgen dat het water langzaam wordt afgevoerd.

Innovatieve waterberging

Ook over de aanpassing van onze hemelwaterafvoer wordt nagedacht. Uitdagingen zorgen ook voor mooie innovaties. Bij het U-platform hebben we samen met het Hoogheemraadschap en Heijmans een slimme oplossing bedacht voor waterberging. Onder en naast het platform zijn drie gekoppelde watersystemen aangebracht.

Zien hoe de innovatieve waterberging werkt?

Lees ook de vorige blogs

 • Schiphol bouwt bijzonder hoogspanningsstation

  Gepubliceerd op:

  Nieuw hoogspanningsstation draagt bij aan een van de belangrijkste duurzaamheidsdoelen van Schiphol: 0 uitstoot in 2030.

 • Meer elektrische voertuigen erbij

  Gepubliceerd op:

  Meeste dieselaggregaten zijn vervangen door e-variant. Bijna alle stilstaande vliegtuigen aan de gate voorzien we op Schiphol nu elektrisch van stroom.

 • Start bouw circulaire doorlaatpost

  Gepubliceerd op:

  De nieuwe doorlaatpost bouwen we van materiaal dat over is van de sloop van drie kantoorpanden en drie vrachtgebouwen op Schiphol