Meer maatregelen voor minder ultrafijnstof

Schiphol werkt al een aantal jaar hard aan verduurzaming. We hebben de ambitie om in 2030 een emissievrije luchthaven te zijn. Daarvoor hebben we al maatregelen genomen en die breiden we de komende jaren verder uit. Om de uitstoot van emissies als ultrafijnstof te verminderen, wisselen we fossiele brandstoffen op steeds meer fronten in voor duurzame brandstoffen. Ook stimuleren we zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Daarom hebben wij ons, samen met de regio, NS en Prorail, er voor ingezet dat het station Schiphol versneld wordt aangepakt. Schiphol moet een multimodale hub worden waar je efficient op- en over kan stappen op verschillende vervoersmiddelen.

Wat doen we?