Emissievrij in 2030

Royal Schiphol Group heeft als doel dat al haar Nederlandse luchthavens in 2030 geen emissies meer uitstoten en dus ook geen stikstof meer. Alhoewel we momenteel al veel maatregelen hebben genomen, zullen we er nog meer moeten nemen om dat doel te bereiken. Al het verkeer op de grond moet emissievrij worden. Van onszelf en onze partners.

Wat willen we op de lange termijn?

  • Al het grondgebonden verkeer is emissievrij (exclusief vliegtuigen). Voertuigen rijden dan bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Dit geldt ook voor de ‘pushback’, de tractor waarmee een vliegtuig wordt van de gate wordt geduwd en naar de taxibaan getrokken.
  • Alle vliegtuigopstelplaatsen aan de gate hebben walstroom.
  • Alle betrokken partijen hebben ingestemd met equipment pooling. Bij equipment pooling maken meerdere afhandelaren gebruik van hetzelfde materieel, waardoor het aantal bewegingen beperkt kan worden en minder materieel nodig is. De ambitie is om dit in 2020/2021 verder vorm te geven.