Deelnemen aan Europees onderzoek RAPTOR

RAPTOR staat voor Research of Aviation PM Technologies, modelling and Regulation. Het is een van de wetenschappelijke onderzoeken van de Europese Commissie. Schiphol neemt plaats in de adviesraad van dit onderzoeksprogramma. Ook het RIVM en TNO zijn aan RAPTOR verbonden. Het bevestigt de leidende positie die Nederland heeft in het onderzoek naar de uitstoot van ultrafijnstof.

RAPTOR is in november 2019 gestart en loopt tot eind 2021. Het onderzoek richt zich op kennisverbreding van ultrafijnstof door de luchtvaart, met name in het vliegverkeer. Het wil meer inzicht krijgen in de samenstelling van de diverse soorten ultrafijnstof en de impact hiervan op de gezondheid: dergelijk inzicht helpt bij het verbeteren van het rekenmodel dat wordt gebruikt om de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigmotoren te berekenen. Onderdeel van RAPTOR is het bundelen van alle onderzoeksresultaten op het gebied van ultrafijnstof dat al gedaan is door de Europese industrie, wetenschap en onderzoeksinstituten.