Interview Pieter-Bas Siebers: Schiphol op de planning

Waar 2017 vooral in het teken stond van ontwerpen, aanbestedingen en voorbereidende werkzaamheden, wordt in 2018 volop gebouwd op de luchthaven. Planner Pieter-Bas Siebers is sinds dag één betrokken bij de bouw van de nieuwe pier en terminal en houdt overzicht over de overkoepelende planning. ‘Zodat we Schiphol klaar maken voor de toekomst. Vooralsnog liggen we op schema.’

Pieter-Bas Sieberss

Aan de muur achter zijn bureau hangen indrukwekkende lijsten vol tijdlijnen, kleuren, getallen en stippellijnen. Pieter-Bas kijkt er in alle rust naar en legt uit dat het deelprojecten zijn die horen bij de bouw van de nieuwe pier en terminal, onderdeel van het overkoepelende Capital Programme. ‘De zwarte kruisverwijzingen laten zien waar de tientallen losse projecten met elkaar verbonden zijn of afhankelijk zijn van elkaar. Als er bijvoorbeeld bij de voorbereidingen aan landzijde iets misgaat, is de kans groot dat we ergens anders ook vertraging oplopen. Het is belangrijk dat we zulke dingen op tijd signaleren en kunnen bijsturen. Met de planningen en verschillende systemen houden mijn collega’s en ik dit totale traject inzichtelijk.’

Stip op de horizon

Onder de overkoepelde planning van Pieter-Bas hangt nog veel meer. De verschillende aannemers verantwoorden hun planning aan de verschillende PMCM-partijen: Project Management en Construction Management. Die zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse projectmanagement van Landside, Airside en Logistics en rapporteren hun planning weer aan Pieter-Bas. ‘Ik breng vervolgens alles samen in de overkoepelende planning en bewaak de afhankelijkheden en voortgang. Soms is het lastig om zoveel jaren vooruit te kijken. Om ‘in control’ te blijven hebben we een aantal belangrijke mijlpalen gedefinieerd. De stip op de horizon is natuurlijk de ingebruikname van de nieuwe terminal in 2023.’

Realistisch maar ambitieus

Sinds twee jaar zorgt Pieter-Bas vanuit het Capital Programme voor de planningen. Die zijn realistisch, maar zeer ambitieus. Zeker binnen een operationele luchthaven. ‘De eerste kleine problemen beginnen nu te spelen. Bijvoorbeeld een aannemer die vertraging oploopt of een aanbesteding die langer duurt. Daarvoor oplossingen vinden, maakt het werken als planner erg uitdagend.’

2018 wordt nóg beter

Pieter-Bas kijkt terug op een succesvol jaar. ‘We zijn op een geheel nieuwe manier gaan werken, inclusief mensen zonder traditionele Schiphol-kennis. Ondanks dat is onze takenlijst vrijwel volledig afgevinkt. De voorbereidingen voor de nieuwe pier zijn gevorderd en aan landzijde is veel gebeurd. P1 Extensie is volgens planning in gebruik genomen, de sloop van P2 loopt voorspoedig, oude afritten zijn gesloopt, et cetera.’ En komend jaar? Pieter-Bas: ‘Dat wordt nóg beter. We gaan ruimte creëren voor de terminal, het ontwerp verder uitwerken en volop bouwen aan de nieuwe pier. Daar zijn het komende jaar alle ogen op gericht.’