Nieuws: Zwanenburgbaan krijgt grote onderhoudsbeurt

Op maandag 2 januari start het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Hierdoor is de start- en landingsbaan tot en met begin mei niet beschikbaar voor vliegverkeer. De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

Gepubliceerd op: 15 december 2022

Nachtvluchten zuidelijke richting

In de nacht is normaal gesproken de Zwanenburgbaan af en toe in gebruik in zuidelijke richting wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is door bijvoorbeeld kort baanonderhoud of wind- en weersomstandigheden. In de onderhoudsperiode van de Zwanenburgbaan, kan het voorkomen dat ook de Kaagbaan ’s nachts niet beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld wanneer het heel hard waait vanuit het zuidoosten. De wind staat dan dwars op de Kaagbaan, waardoor het niet veilig is om vanaf deze baan vliegtuigen te laten starten. In dat geval is de Aalsmeerbaan het alternatief. Ons uitgangspunt is dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet in de nacht, alleen als dit echt niet anders kan. Hiervoor stellen we zo nodig zelfs het kort onderhoud aan de Kaagbaan uit naar een ander moment binnen dezelfde week.

86 voetbalvelden aan asfalt

De Zwanenburgbaan is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd. Tijdens dit groot onderhoud gaan we het asfalt van de start- en landingsbaan volledig vernieuwen. Het gaat hier om maar liefst 86 voetbalvelden aan asfalt. Daarbij vernieuwen we ook 12.000 vierkante meter aan markeringen op de baan en vervangen we maar liefst 6 kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan. We vervangen alle halogeen grondlichten inclusief alle elektrische kabels voor een duurzamere en betrouwbaardere led-verlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Ook voeren we een volledige renovatie uit van het baanstation en renoveren we het hemelwaterafvoersysteem in het gebied rond de baan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Dagelijks zullen er zo’n 166 mensen werken aan de Zwanenburgbaan.

Werkzaamheden landingssysteem 

Tijdens en na het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Zwanenburgbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud (naar verwachting tot eind juni) kan hierdoor de Zwanenburgbaan bij slecht zicht niet worden gebruikt voor landingen vanuit zuidelijke richtingen.

Baanonderhoud in 2023  

Naast het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan vinden er ook onderhoudswerkzaamheden plaats op de andere banen. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen in de planning doorgevoerd. Je vindt de planning baanonderhoud en werkzaamheden op deze pagina.  

Vragen over vliegverkeer?

Wil je meer weten over het vliegverkeer tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan of tijdens andere onderhoudsperioden? Neem dan contact op met Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via bezoekbas.nl. Je kunt op de pagina Woon ik onder een vliegroute? bekijken langs welke routes je de vliegtuigen kunt verwachten.

Handhavingsverzoek stikstof

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een handhavingsverzoek ontvangen van Mobilisation for the Environment om het baanonderhoud stil te leggen. Hun belangrijkste reden is dat het onderhoud zorgt voor een verandering in de stikstofuitstoot. Het ministerie heeft het handhavingsverzoek afgewezen.