Nieuws: Kabinet wil minder vluchten op Schiphol

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet in een brief bekend gemaakt welke ontwikkeling het voor Schiphol in de komende jaren ziet. Daarbij is voorgesteld om eind 2023 het maximum aantal vluchten terug te brengen van 500.000 naar 440.000. Schiphol streeft net als het kabinet naar goede balans tussen een prettige leefomgeving en een sterk netwerk. Maar we maken ons zorgen om de manier waarop het kabinet dit nu wil doorvoeren.

Gepubliceerd op: 29 juni 2022

Onzekerheid en onduidelijkheid

Het kabinet wil een nieuw evenwicht vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving. Deze balans vinden we als luchthaven net zo belangrijk. De plannen van het kabinet zoals nu gepresenteerd, leiden echter tot grote onzekerheid. Bovendien is nog veel onduidelijk over de uitwerking.

Mogelijk verschuiving van hinder

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de (tijdelijke) terugkeer naar het oude geluidsstelsel, waarbij tegelijkertijd zoveel mogelijk aan de spelregels van huidige stelsel moet worden voldaan. In het verleden is meermaals aangegeven dat zo’n combinatie in de praktijk niet goed uit te voeren is en dat het centraal stellen van de oude handhavingspunten tot een verschuiving van geluid ten nadele van omwonenden kan leiden. Het nieuwe stelsel is niet voor niets samen met bewoners vormgegeven!

Zorgen over het netwerk

Het doel van Schiphol is om Nederland te verbinden met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol. Wij zijn niet voor groei om de groei, maar ook niet voor krimp om de krimp. Daarom maken we ons ook zorgen over de effecten op het netwerk van bestemmingen op Schiphol. Minder vluchten kan leiden tot een vermindering van het aantal bestemmingen. En dat kan weer negatieve effecten hebben op het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Nederland.

Betere balans

We willen daarom een goed doordachte aanpak die leidt tot een betere balans. Dat geeft zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector. In die balans blijft Schiphol onverminderd investeren. Daar horen een natuurvergunning en een luchthavenverkeersbesluit bij, waar hard aan wordt gewerkt. De komende tijd zal Schiphol samen met de luchtvaartmaatschappijen in overleg treden met het kabinet om bij te dragen aan zo’n goed doordachte aanpak.