Informatie over vergunningen op Schiphol

Een vergunning is een officiële toestemming die je van bevoegd gezag of Schiphol krijgt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. De vergunning bevat de afspraken en voorwaarden waaronder het werk uitgevoerd mag worden.

Waarom bestaan vergunningen?

Om werk op Schiphol veilig en conform wet- en regelgeving uit te voeren zijn vergunningen nodig. Daarnaast worden de (technische) Schiphol eisen en de continuïteit van de operatie op de luchthaven geborgd door afspraken te maken met de verantwoordelijke afdelingen binnen Schiphol. Deze afspraken worden vastgelegd in vergunningen die door Schiphol worden afgegeven.

Welke vergunningen zijn benodigd voor jouw werkzaamheden

Als je werkzaamheden wilt gaan uitvoeren in het Schiphol veiligheidsgebied zijn, naast de algemeen in Nederland van toepassing zijnde vergunningen, ook de Schiphol vergunningen van toepassing. In totaal zijn er op Schiphol circa 45 soorten vergunningen. Welke van deze vergunningen benodigd zijn is afhankelijk van de locatie en aard van de werkzaamheden.

In de onderstaande bijlage vind je een overzicht van alle vergunningen, wanneer deze benodigd zijn en wat de doorlooptijden van deze vergunningen zijn. Indien je wilt weten hoe je deze vergunningen aan moet vragen, kijk dan op de pagina over het aanvraagproces.