Stimuleren verduurzamen vliegverkeer

Schiphol stimuleert op diverse manieren het verduurzamen van het vliegverkeer. Door te investeren in het ontwikkelen van duurzame brandstoffen en zich in te zetten voor efficiënter brandstofgebruik. We belonen de inzet van schonere vliegtuigen door ze minder te laten betalen als ze op Schiphol landen. Ook zetten we ons in op een efficiënter gebruik van het Europese luchtruim en pleiten voor meer gebruik van de trein op korte afstanden (tot 700 km). Onze ambitie: een luchtvaartsector zonder uitstoot.

Schone vliegtuigen betalen minder

Vliegtuigen die op Schiphol landen betalen daarvoor. Schiphol stimuleert luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen door ze minder te laten betalen voor schonere toestellen. De komende twee jaar wordt het steeds goedkoper voor schonere toestellen en steeds duurder voor vervuilende toestellen. Uiteindelijk betalen vanaf 2021airlines voor de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 180% van het basistarief. Voor de meest stille en schone vliegtuigen betalen zij 45% van het basistarief.

Duurzame brandstoffen

Duurzame brandstof is een noodzakelijk alternatief voor de luchtvaart om op korte termijn haar uitstoot te reduceren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat alternatieve brandstof minder ultrafijnstof uitstoot dan gewone kerosine. Schiphol en andere partijen uit de luchtvaartsector hebben afgesproken het aandeel duurzame brandstof uit te breiden. Het streven is in 2030 een aandeel van 14%.

Dit doen we onder meer door te investeren in de speciale raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof die door SkyNRG wordt gebouwd in Delfzijl. Vanaf 2022 zal de fabriek 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof produceren en als bijproduct 15.000 ton duurzame propaan per jaar. Een andere duurzame brandstof is synthetische kerosine. Hiernaar wordt momenteel op Rotterdam The Hague Airport, onderdeel van Royal Schiphol Group, onderzoek gedaan.

Optimaliseren vliegroutes

Om emissies te verminderen, maakt Schiphol zich sterk voor het optimaliseren van aan- en uitvliegroutes. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten, zoals veiligheid, geluidshinder en duurzaamheid. Wij zijn voorstander van een Single European Sky (SES). Dit is een project van de Europese Commissie om tot een gemeenschappelijke Europese luchtverkeersleiding te komen. Zo kan het Europese luchtruim efficiënter worden gebruikt, wat leidt tot minder uitstoot.