Nieuw Hoogspanningsstation op Schiphol

In januari 2024 start de bouw van een nieuw hoogspanningsstation op de groenstrook tussen Schiphol Boulevard en de Westelijke Randweg. Hierdoor krijgt Schiphol meer capaciteit op het net. Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation gaat in 2027 onder andere de terminal en kantoren van stroom voorzien. De ambitie van Schiphol is dat in 2030 alle eigen gebouwen op de luchthaven van het gas af zijn en dat we ons elektrisch materieel kunnen aansluiten. Schiphol en Liander hebben daarom in de zomer ‘23 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw en het beheer van het nieuwe station.

Het nieuwe station krijgt geen standaard lay-out. De gebouwen worden ingepast in de omgeving door ze te overkappen met een groene koepel waarop een mix van kleine bomen, struiken en kruiden groeit. In combinatie met de naastgelegen waterberging wordt hiermee ruimte gegeven aan biodiversiteit en natuur. Door deze afwerking gaat het station als een heuvel op in de omgeving. Het is een robuuste toekomstbestendige stroombron die 40 tot 60 jaar meegaat.

Facts & figures

  • Het hoogspanningsstation is een vernieuwing van het huidige station op het Energieplein.
  • De afstand tussen beide stations is hemelsbreed 175 meter.
  • Het totale oppervlak van het bouwwerk bedraagt bijna 3500m2 en wordt gefundeerd op ruim 300 palen.
  • De hoogte van de koepel bedraagt 11 meter en heeft een opening met een diameter van meer dan 30 meter.
  • Er zal naast het te bouwen hoogspanningsstation een waterpartij worden gecreëerd van 2.000m2.

Planning

Het bouwrijp maken van de grond start in januari 2024. Er wordt onder andere een 10kV ondergronds kabelnetwerk aangelegd, zodat de juiste hoeveelheid stroom kan worden aangeboden. We verwachten dat de bouw in 2027 is afgerond.

BouwApp

Download de BouwApp om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van de bouw van het station.

Download de BouwApp in de Apple App StoreDownload de app in Google Play