Interview Geert Steenmeijer over de logistic hub: Een bouwproject op zich

De bouw- en vernieuwingsprojecten op Schiphol krijgen een eigen logistic hub. Geert Steenmeijer is interfacemanager en zorgt dat de aanleg van deze bouwplaats buiten de N196 soepel verloopt. “Veel mensen, veel plannen, veel graafmachines.”

Interfacemanager Schiphol Geert Steenmeijer

Hoe zorgen we ervoor dat de bouwprojecten op Schiphol vlot verlopen, zonder dat het verkeer op en om de luchthaven vastloopt? Hoe houden we het centrum van Schiphol bereikbaar? Hoe zorgen we dat bouwmaterialen snel en veilig op hun plek van bestemming aankomen? Het zijn vragen waarmee interfacemanager Geert Steenmeijer zich dagelijks bezighoudt. “Vlotte bouwprojecten beginnen met een goed georganiseerd logistiek centrum”, vertelt hij.

Soepel aan de slag

De toekomstige logistic hub komt ten zuiden van Schiphol te liggen en wordt een bouwplaats van een ruwe 130.000 vierkante meter. Er komt onder andere een park met bouwketen waar de honderden betrokken mensen kunnen werken, verzamelen, vergaderen en omkleden. Verder ongeveer 2500 parkeerplaatsen, een opslag- en overslagplaats voor bouwmaterialen en een shuttledienst naar Schiphol. Geert: “Eigenlijk een verzamelpunt voor alles en iedereen om soepel op Schiphol aan de slag te kunnen.”

Gigantische lap grond

De toekomstige ligging van de logistic hub biedt alle ruimte om de plannen van Schiphol waar te maken. “Het is een gigantische lap grond”, zegt Geert. “En met een aantal aanpassingen van de omringende wegen is het maar een paar minuten rijden naar het centrum van Schiphol.” Met aanpassingen doelt hij onder andere op een aparte rijbaan vanaf de Rijkerstreek naar de hub. Ook komen er nieuwe inritten, extra verkeerslichten en een nieuw kruispunt. Met verkeerssimulaties zijn die allemaal getest om te zorgen dat omwonenden en lokaal verkeer straks zo min mogelijk hinder hebben.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Het vergunningstraject… Dat wordt in de ogen van Geert nog een grote uitdaging. “Er zijn ontzettend veel partijen betrokken bij onze projecten. En dus ook bij de aanleg van deze enorme bouwplaats. Het Hoogheemraadschap moet bijvoorbeeld iets vinden van de nieuwe oversteek die over belangrijke watergangen moet komen. En van de aanleg van openbaar water, ter compensatie van alle verhardingen. De gemeente en provincie denken mee over de toegangswegen. En omdat de hub onder de aanvliegroute van de Kaagbaan ligt, toetst de inspectie voor Leefomgeving en Transport of we aan alle voorwaarden voldoen om verstoringen te voorkomen. En laten we natuurlijk alle omwonenden en nabijgelegen bedrijven niet vergeten.”

Niet complex, wel veel

Wordt de bouw na dit alles een eitje? “Dat niet, maar technisch gezien zie ik weinig moeilijkheden”, zegt Geert. “Taluds bouwen, geulen graven, beton storten, keten plaatsen: het is allemaal goed te doen en in goede handen bij onze collega’s en huisaannemers.”

Inmiddels is het dagelijkse projectmanagement van de hub in handen van Aecom-DVP. Dit bedrijf heeft de tender gewonnen en zal de komende jaren het logistieke gedeelte van een aantal grote projecten in goede banen leiden.