Early Enabling Works (EEW)

Al meer dan 100 jaar verbindt Schiphol Nederland met de rest van de wereld. In die 100 jaar is er veel veranderd aan bijvoorbeeld kwaliteit-, veiligheid en duurzaamheidseisen. Om aan deze eisen te blijven voldoen, investeren we vandaag in onze toekomst. Binnen het project ‘Zuidelijke Ontwikkeling’ doen we dat door een nieuwe bagagekelder te bouwen en te onderzoeken of we daarbovenop een nieuwe terminal kunnen bouwen. Om dit te realiseren, is er eerst voorwerk nodig om ruimte te maken voor deze plannen.

EEW is het voorwerk voor de Zuidelijke Ontwikkeling

EEW staat voor Early Enabling Works en zorgt ervoor dat het gebied van de Zuidelijke Ontwikkeling ‘functievrij’ is. Dat betekent dat we alle bestaande bebouwing op de plek waar de nieuwe bagagekelder komt weghalen zoals de horeca-, winkel- en servicepunten. De passagiersverbinding die wij ‘Dogleg’ noemen, halen we ook weg. Reizigers hebben daar geen last van omdat we het zo inrichten dat ze nog steeds eenvoudig hun vlucht kunnen bereiken. Op het moment dat we namelijk de dogleg sluiten en de Rinze Hofstraweg omleiden, openen we een andere passagiersverbinding: de BC-Link.

In deze afbeelding een overzicht van de locaties
eew

In 6 stappen maken we dit gebied functievrij

1. Verwijderen van shops en horeca op de B-pier

In het Dogleg-gedeelte van de BC-Corridor staan nu een aantal shops en horecagelegenheden. We halen deze weg, en bouwen weer nieuwe iets verder op de B-pier. Zo zorgen we ervoor dat het een fijne en comfortabele plek blijft voor reizigers.

2. Aanleggen van een nieuwe passagiersverbinding

Zoals gezegd, mag de reiziger geen hinder ondervinden van onze bouwplannen. Daarom maken we de BC-link af die in 2019 is gebouwd. Zodat deze door reizigers te gebruiken is. Er komen zes rolpaden in deze link (drie in elke richting) om de verbindingstijd te versnellen.

3. Omlegging van de Rinze Hofstraweg

Op de plek waar straks de nieuwe bagagekelder komt, ligt nu de Rinze Hofstraweg. We leggen deze weg onder de nieuwe BC-Link, zodat deze belangrijke rondweg gewoon toegankelijk voor het verkeer blijft. Is ons hele Zuidelijke Ontwikkeling-project afgerond? Dan leggen we de weg weer terug op de oorspronkelijke locatie.

4. Landzijdig maken van de bouwplaats van de Zuidelijke Ontwikkeling

Door dit gebied als ‘landzijdig’ te bestempelen in plaats van ‘luchtzijdig’, zijn er minder passen en controlepunten nodig voor bijvoorbeeld vrachtwagens die lading bezorgen of lossen. Door deze handeling is er ook een betere verkeersdoorgang op andere plekken zoals de Rinze Hofstraweg.

5. Aanpassen van een ingang bagagekelder Zuid

Een van de ingangen van de bestaande bagagekelder Zuid ligt aan de Rinze Hofstraweg. Als we die weg omleggen moeten we ook de ingang aanpassen. Dit doen we door hellingbaan een kwartslag te draaien en steiler te maken. Op deze manier kunnen baggagetrolleys nog steeds de bocht maken. We hergebruiken de bestaande constructies zoveel mogelijk.

6. Demonteren van de Dogleg

Dan zijn we aangekomen bij het ‘functievrij’ maken van de dogleg. Dat betekent dat we kabels, leidingen verleggen, en installaties die niet meer nodig zijn verwijderen. Ook proberen we deze materialen zoveel mogelijk te hergebruiken. We onderzoeken nu bijvoorbeeld hoe we een deel van de passagiersbrug kunnen hergebruiken binnen een ander project op Schiphol. Wanneer de Dogleg functievrij is, kunnen de verschillende brugdelen en de hoekkern verwijderd worden. Is de Dogleg gedemonteerd? Dan verwijderen we terreinverharding en verleggen we ondergrondse kabels en leidingen.