Nieuws: De experimenteerregeling en onze reactie hierop

In de zomer van 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) aangekondigd dat het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol moet krimpen van 500.000 naar 440.000 per jaar. Onlangs heeft het Ministerie van I&W een voorstel voor een experimenteerregeling geconsulteerd, waarin tijdelijk een maximum van 460.000 bewegingen wordt vastgelegd. We leggen graag uit hoe dit in elkaar zit en wat onze reactie op de plannen is.

Gepubliceerd op: 13 maart 2023

Einde aan anticiperend handhaven

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol laten krimpen, kan niet zomaar. De minister moet daarvoor eerst volgens Europese regels nog een aantal stappen doorlopen. Je leest daar meer over op Luchtvaartindetoekomst.nl. In de tussentijd is de minister van plan om al wel een aantal andere maatregelen door te voeren. Eén daarvan is het per 1 november 2023 beëindigen van het zogenaamd anticiperend handhaven van geluidsnormen. Dit houdt in dat bij geluidsoverschrijdingen geen maatregelen worden opgelegd als deze het gevolg zijn van het toepassen van strikt preferentieel baangebruik (waarbij we het vliegverkeer zo veel mogelijk op de zogenaamde preferente Kaagbaan en Polderbaan afhandelen). Via deze zogenaamde experimenteerregeling wil de minister het strikt preferentieel baangebruik voortzetten in combinatie met een actualisatie van de grenswaarden in de handhavingspunten. Hieronder leggen we dat uit.

Experimenteerregeling

Tijdens de experimenteerregeling, die geldt voor gebruiksjaar 2024, maar die zo nodig met een jaar kan worden verlengd, moeten we de huidige regels rondom baangebruik kunnen uitvoeren binnen een stelsel met geluidsnormen in handhavingspunten. Om niet alleen het strikt preferentieel baangebruik maar ook andere hinderbeperkende maatregelen voor omwonenden en veiligheidsmaatregelen te behouden, worden de grenswaarden in de handhavingspunten aangepast. Dat leidt tot een maximaal aantal vliegtuigbewegingen van 460.000 per jaar.

I&W heeft eind januari de experimenteerregeling ter consultatie voorgelegd. Dat betekent dat iedereen die dat wilde de afgelopen periode hierop heeft kunnen reageren. Deze reacties zijn veelal openbaar en kun je hier lezen. Ook de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is gevraagd een advies uit te brengen. Je kunt dat hier lezen.

Zekerheid en perspectief voor iedereen

Uiteraard hebben wij zelf ook onze ideeën over de plannen van de minister en hebben daarom een reactie ingediend op de internetconsultatie. In onze reactie geven we aan dat we het belangrijk vinden dat de onzekerheid en onduidelijkheid die er nu is, weggenomen wordt. Dat gebeurt met deze tijdelijke experimenteerregeling als tussenstap, maar we zien dit zeker niet als eindoplossing.

Zodra de tijdelijke regeling in werking treedt, is Schiphol verplicht om de maximale capaciteit van 460.000 vluchten per jaar op te nemen in de capaciteitdeclaraties voor het winterseizoen 2023-2024 en het zomerseizoen 2024. Tegelijkertijd vinden we dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met een nieuw Luchthavenverkeersbesluit met daarin harde milieugrenzen. Milieugrenzen waarmee het voor de luchtvaartsector duidelijk is wat wel en niet kan en onze omwonenden weten waar ze aan toe zijn. En waar ook ruimte is voor beloning binnen deze grenzen, wanneer luchtvaart bewezen stiller en schoner is.