Registratie aanpassen: Werkgevers

Is de naam van jouw bedrijf veranderd of wil je handtekeninggemachtigden wijzigen? Volg dan de onderstaande werkwijze.

Registratieformulier invullen

Pas jouw bedrijfsgegevens aan via het registratieformulier.

Bijlages toevoegen

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van dit jaar, met daarop de naam van de gevolmachtigde persoon.
  • Geldige kopie paspoort of identiteitskaart van de handtekeninggemachtigde(n).
  • Geldige kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde bestuurder en/of tekenbevoegde volmachthouder, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Een begeleidende brief met daarin vermeld om welke wijziging(en) het gaat.

Opsturen

Stuur het complete pakket per post naar:

AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL
t.a.v. A/SSE/AAC
Locatiecode 01-06
Postbus 7501
1118 ZG SCHIPHOL

Bedrijfsprofiel of adres wijzigen

Wil je jouw bedrijfsprofiel wijzigen? Bijvoorbeeld een functie of autorisatie toevoegen? Dan hoef je alleen een mail te sturen aan access@schiphol.nl. Geef aan wat we voor je moeten veranderen en waarom. Ook een adreswijziging kun je eenvoudig per mail sturen.