Facturatie personeelsparkeren: Goed geregeld voor alle partijen

Schiphol Parking & Mobility Services verzorgt de parkeerfaciliteiten op de luchthaven, abonnementen voor personeelsparkeren en de bijbehorende betalingen. Organisaties die gebruikmaken van personeelsparkeren, betalen maandelijks per automatische incasso. Daarnaast ontvangen ze elke maand een factuur met een overzicht van de parkeerkosten per abonneenummer, parkeerplaats of medewerker.

Betaling via automatische incasso

Om het betalingsproces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, maakt Schiphol Parking & Mobility Services gebruik van automatisch incasso’s. Als het verschuldigde bedrag niet afgeschreven kan worden, ontvangt de werkgever een verzoek om het bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken.

Afspraken tussen werkgevers en -nemers

Werkgevers kunnen de kosten voor personeelsparkeren, de bijbehorende btw en eventuele administratieve afhandeling doorbelasten aan de gebruiker van de parkeerplaats. Afspraken hierover worden meestal vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden.

Contact

Heb je een vraag over betalingsvoorwaarden of een de factuur? Neem dan contact op met Schiphol Parking & Mobility Services via parkeren@schiphol.nl of 020 601 4296. Vragen over facturen of specificaties worden tot twee maanden na factuurdatum in behandeling genomen.