Crisisbeheersing Schiphol: Veiligheidstrainingcentrum

In crisissituaties is het van groot belang dat iedereen precies weet wat hij of zij moet doen. Daar zijn doordachte scenario’s, duidelijke regels en sterke leidinggevenden voor nodig. In de crisisbeheersingstrainingen leer je welke alarmniveaus er zijn en hoe je moet handelen in het geval van een calamiteit.

Initial training Schiphol Crisisorganisatie - 1 (SCO 1)

Als je deel gaat uitmaken van de crisisorganisatie op Schiphol, is het belangrijk dat je precies weet wat je moet doen bij een verstoring of crisis. Tijdens deze training raak je vertrouwd met het bedrijfsnoodplan, het calamiteitenplan en de alarmvormen van de luchthaven.

Meer informatie en inschrijven >

Initial training Schiphol Crisisorganisatie - 2 (SCO 2)

Volg deze training als je een leidinggevende of coördinerende rol hebt binnen de crisisorganisatie. Je leert over het bedrijfsnoodplan, het calamiteitenplan en de alarmvormen. Daarnaast krijg je inzicht in de structuur van de coördinatieteams en de wijze van opschaling bij verstoringen en calamiteiten.

Meer informatie en inschrijven >

Theorietoets SCO 1 of SCO 2 (initial / recurrent)

Na afloop van de initial training SCO 1 of SCO 2 ben je verplicht de theorietoets te maken. Hieruit blijkt of je de lesstof beheerst en kunt toepassen in de praktijk. Als medewerker of leidinggevende in de crisisorganisatie moet je de test elk jaar herhalen (recurrent) om je kennis up-to-date te houden.

Meer informatie en inschrijven >

Initial training Commissie van Overleg (CVO)

Deze training bereid leidinggevenden in de crisisorganisatie voor op een rol binnen de CVO of het COPI (Commando Plaats Incident). Je verdiept je in de crisisorganisatie en crisismanagement, leert besluiten nemen onder tijdsdruk en ontdekt wat veelvoorkomende valkuilen van crisisteams zijn.

Meer informatie en inschrijven >

Recurrent training Commissie van Overleg (CVO)

Als je deel uitmaakt van de CVO of COPI en de initial training CVO hebt afgerond, moet je elk jaar opnieuw een recurrent training doen. Tijdens deze training evalueren we de crisisorganisatie en het crisismanagement aan de hand van een thema. Daarnaast doen we inspiratie op voor verbeteringen.

Meer informatie en inschrijven >