Crisisbeheersing Schiphol - Veiligheidstrainingscentrum

In crisissituaties is het van groot belang dat iedereen precies weet wat hij of zij moet doen. Daar zijn doordachte scenario’s, duidelijke regels en sterke leidinggevenden voor nodig. In de crisisbeheersingstrainingen leer je welke alarmniveaus er zijn en hoe je moet handelen in het geval van een calamiteit.

Initial training Schiphol Crisisorganisatie - 1 (SCO 1)
Initial training Schiphol Crisisorganisatie - 2 (SCO 2)
Theorietoets SCO 1 of SCO 2 (initial / recurrent)
Initial training Commissie van Overleg (CVO)
Recurrent training Commissie van Overleg (CVO)