Arbocatalogus: Veilig en gezond werken

In de Arbocatalogus lees je hoe wij bij Schiphol voldoen aan de voorschriften uit de Arbowet. Ook beheersen we hiermee veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het werk. De Arbocatalogus geldt voor alle medewerkers in dienst van Schiphol Nederland BV (SNBV). De catalogus is ook van toepassing voor externe partijen die onder regie van SNBV werkzaamheden verrichten. Denk hierbij aan o.a. bouw- en onderhoudsbedrijven.

Onder deze tekst tref je per onderwerp aan hoe Schiphol in de praktijk omgaat met de mogelijke veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen het werk.

De Arbocatalogus is opgesteld in 2009/2010 en is een gezamenlijk product van de HSE-Office en vertegenwoordigers van de (C)OR.