Nieuws: 352.580 ton zand voor nieuwe viaduct en ophogen taxibanen

Sinds september zijn we volop bezig met de bouwwerkzaamheden voor een nieuwe rijbaan inclusief viaduct voor vliegtuigen over de A4. Deze nieuwe rijbaan is nodig om het stelsel van dubbele rijbanen rondom het terminalgebied van Schiphol compleet te maken. Uiteraard moet deze nieuwe rijbaan ook goed aansluiten op de bestaande rijbanen. Met die werkzaamheden zijn wij nu ook begonnen.

Gepubliceerd op: 10 december 2020

Inmiddels begint het viaduct al iets meer vorm te krijgen. We hebben een grote mal gebruikt om de betonfundering van het viaduct te vormen. Deze staat momenteel tussen de hoofdrijbanen en de parallelrijbanen van de A4. De komende weken wordt de snelweg nog iets aangepast om ervoor te zorgen dat de aannemer veilig aan het nieuwe viaduct kan werken. Ook worden er nieuwe betonnen barrières langs de A4 geplaatst, zodat het een mooi geheel wordt.

vdr bekisting

Ophogen van bestaande rijbanen

Het ontwerp van het nieuwe viaduct moet aan flink wat voorwaarden voldoen, zoals bepaalde voertuigen die eroverheen en onderdoor moeten kunnen. Door deze eisen komt het viaduct hoger te liggen dan knooppunt Zulu en de omliggende rijbanen. Omdat de EASA stelt dat taxibanen aan eisen moeten voldoen als het gaat om hellingen en zichtlijnen (vanuit het vliegtuig) zijn de nieuwe verbinding op knooppunt Zulu en de omliggende rijbanen opnieuw beoordeeld.

vdr asfalt weg

Hieruit is gebleken dat knooppunt Zulu en de omliggende taxibanen moeten worden opgehoogd om aan de EASA-richtlijnen te voldoen. De komende periode gaan we hier mee aan de slag en leggen we ook de verbinding tussen het nieuwe viaduct en knooppunt Zulu aan. Om dat te kunnen doen, moeten we eerst bestaande asfaltlagen verwijderen, de huidige kabels (van de taxibaanverlichting) verleggen en de riolering aanpassen. Vervolgens hogen we de taxibanen op door middel van zand en het aanleggen van nieuwe fundering en asfaltlagen.

vdr zand

352.580 ton zand

Sinds augustus rijden we af en aan met zand naar twee locaties: rondom knooppunt Zulu en rondom de Snipweg/Pelikaanweg, waar eerst nog een aantal panden stond. Dit zand is al vroegtijdig aangebracht, zodat de grond kan inklinken en de ondergrond straks klaar is als we beginnen met het aanleggen van de nieuwe taxibaan. Zo ontstaan er geen scheuren als we het asfalt en de fundering gaan aanbrengen. De komende periode wordt er nog meer zand naar knooppunt Zulu gebracht om de taxibanen daar te kunnen ophogen.