Voorschriften voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen: Gevaarlijke stoffen

Medewerkers hebben recht op een veilige werkplek. Zij moeten beschermd worden tegen de mogelijke gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen. Schiphol dient deze bescherming te bieden.

Voor de categorie gevaarlijke stoffen die een bijzonder risico voor werknemers met zich meebrengen – zoals asbest, chroom 6 en lood - gelden aanvullende regels die zijn vastgelegd in de hieronder opgenomen beheersplannen.