Nieuws: Tijdens je vakantie parkeer je niet op de personeelsparkeerterreinen

De vakantieperioden komen eraan en gelukkig kunnen we er allemaal weer op uit. Dat is een fijn vooruitzicht! In dit bericht geven we je graag een korte update over het personeelsparkeren tijdens vakanties. Waarschijnlijk ben je hiervan al op de hoogte, maar we brengen het graag onder de aandacht: je parkeert op Schiphol alleen voor je werk, niet voor privédoeleinden.

Schiphol verandert, parkeren verandert mee

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

De geldende parkeerpassen en/of abonnementen zijn namelijk uitsluitend bedoeld voor uitvoering van werkzaamheden op Schiphol en zeker niet voor persoonlijk gebruik zoals bijvoorbeeld parkeren tijdens vakantie. Dat staat zo beschreven in onze parkeerregels personeelsparkeren, geldend voor onze personeelsparkeerterreinen P5, P12, P26, P28, P30, P40, P44, P57, P80 en P-WTC. We vertrouwen erop dat je hier verantwoordelijk mee omgaat.

De komende periode zullen er verscherpte controles uitgevoerd worden, om ervoor te zorgen dat de parkeerterreinen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: tijdelijk parkeren. Zo kunnen we de beschikbaarheid van een parkeerplaats garanderen voor de collega's die werken.

Wil je tijdens je vakantie op Schiphol parkeren, dan kan je via deze link een plaats reserveren/boeken: https://www.schiphol.nl/nl/parkeren/ Namens Parking wensen we iedereen alvast een mooie en veilige vakantieperiode toe. Voor vragen over het bovenstaande kun je contact opnemen met: parkeren@schiphol.nl.