Over Schiphol Real Estate: Ruimte voor grote ideeën

Schiphol is altijd een gebied geweest met ruimte voor grote ideeën. In ruim 100 jaar groeide de luchthaven uit van een groene landingsbaan in de polder tot een belangrijk internationaal kruispunt voor commercie, recreatie en business.

Stap voor stap, steen voor steen ontwikkelde Schiphol Real Estate een bruisende hub voor ondernemers, bekend om de bereikbaarheid, efficiency, uitstraling en innovatie. Een gebied waar je als bedrijf, maar ook als mens graag bent. Een plek waar alles perfect is geregeld, zodat jij je kunt richten op de dingen die voor jou het belangrijkst zijn. Zo kan elke onderneming, elke bezoeker, medewerker of klant het beste uit zichzelf en de omgeving halen.

Schiphol Real Estate is een 100% dochter van Royal Schiphol Group.

4 pijlers voor succes

Ons innovatie manifesto

Schiphol is een uniek gebied, dat Nederland met de rest van de wereld verbindt en andersom. Veel succesvolle organisaties hebben zich hier al gevestigd. Omdat Schiphol een plek is waar grenzen worden verlegd en ondernemers tot grote hoogte stijgen. Schiphol Real Estate schept hiervoor de juiste voorwaarden door op vele vlakken het leef- en werkklimaat zo goed mogelijk in te richten naar de behoeften van onze klanten. We focussen daarbij op 4 aandachtsgebieden.

I FLEX:

We ontwikkelen flexibele vastgoedoplossingen die meebewegen met de behoeften van onze klanten.

II SUSTAINABLE & HEALTH:

We ontwikkelen vastgoed met toegevoegde waarde voor het ‘welzijn’ van onze huurders, bewoners en planeet.

III CONNECT:

We creëren een gebied waar je altijd ‘connected’ kunt zijn: hier bouw je aan je netwerk en is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de groei van je bedrijf.

IV SMART:

We digitaliseren onze gebouwde omgeving zodat deze beter dan ooit aansluit op de behoeften van onze huurders en bewoners.

I FLEX

Flexibel is het nieuwe vast

Onze manier van leven en werken verandert constant. Om aan de wensen van hun klanten en werknemers te voldoen, moeten organisaties zich steeds vaker en sneller kunnen aanpassen. Ze zoeken dan ook naar schaalbare en makkelijk te veranderen huisvesting voor hun bedrijf. Dit vraagt om nieuwe vastgoedoplossingen die het aanbod van ruimte op een slimme wijze op- en afschaalt, zodat vierkante meters flexibel kunnen worden ingezet.

Denk aan een pay-per-use concept voor bijvoorbeeld vergaderruimtes en parkeerplaatsen. Of aanvullende diensten die de productiviteit en tevredenheid van medewerkers verhogen. Zo kunnen organisaties beter anticiperen op de wensen van klanten en ondernemersrisico’s beperken. Dit noemen we Real Estate as a service. Om dit waar te maken, zijn we altijd op zoek naar technologieën en partners die samen met ons deze flexibele vastgoedoplossingen kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Spacemaker, een deelplatform voor vergaderruimtes op Schiphol.

II SUSTAINABLE & HEALTH

Spacemaker

De perfecte balans tussen people, planet & profit

Werk en leven zijn steeds meer met elkaar verbonden. Net als veel andere organisaties zoekt Royal Schiphol Group naar de beste balans tussen people, planet & profit. Daarom streven we naar: - Zero waste in 2030
- Klimaatneutraal in 2040

Om deze ambities waar te maken, heeft Schiphol Real Estate dit vertaald naar het vastgoedportfolio. Met het oog op de verscherpte overheidsregels zal een verduurzaming van ons vastgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwe duurzaamheidsopgave. En daarin gaan we graag nog een stap verder. Zo onderzoeken we of ons vastgoed in de nabije toekomst ook energiepositief kan zijn.

Focus op health & wellbeing Bij de ontwikkeling van het vastgoed op de luchthaven draait het niet alleen om financiële waardecreatie, maar ook om toegevoegde waarde voor de gezondheid van onze huurders, gebruikers en planeet. Daarom zetten we in op innovatieve circulaire bouwmethodes. Dat betekent bijvoorbeeld dat gebouwen volledig demonteerbaar zijn en alle gebruikte grondstoffen 100% herbruikbaar. Zo kan een kantorencomplex dat nu wordt gebouwd in de toekomst wellicht de bouwstenen bieden voor een gloednieuwe parkeergarage. Ook werken we aan oplossingen om afvalstromen te voorkomen en zuiniger om te gaan met energiebronnen.

De bevordering van health & wellbeing in onze gebouwen en gebieden is een ander belangrijk aandachtspunt. Hierbij hoort ook de digitalisering van onze gebouwde omgeving, zodat we deze actief kunnen monitoren en sturen. Hiervoor zijn nieuwe afspraken in de keten nodig. Daarom zoeken we naar samenwerkingsvormen en partners die zich specialiseren in de duurzame ontwikkeling van gebouwen en in de health & wellbeing van werknemers. Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op.

III CONNECT

Activate your health

Een goede werkplek is een weerspiegeling van het type mensen dat er werkt. Bedrijven kunnen zich daarom het beste vestigen op plekken die inspelen op de behoeften van hun medewerkers. Dit helpt om talent te behouden en aan te trekken. Denk hierbij aan behoeften als ‘connected’ zijn op persoonlijk en professioneel niveau, en op lokaal en internationaal niveau.

Verbetering door verbondenheid
Schiphol Real Estate creëert een gebied waar je altijd verbonden bent en waar on- en offline elke dag tal van ontmoetingen plaatsvinden. Onze gebouwen en faciliteiten stimuleren zelfontplooiing en helpen je in contact te komen met collega’s of specialisten van andere bedrijven in binnen- en buitenland. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.

We realiseren dit door met huurders en andere partners te experimenteren met nieuwe werkconcepten. We vergroten de aantrekkingskracht van ons gebied door continu te zoeken naar aanvullende diensten voor onze community. Denk aan nieuwe horeca, ontmoetingsplaatsen en events. Een mooi voorbeeld hiervan zijn Spot Schiphol Community en flexwerkverhuurders Nest en Spaces. Zo maken we Schiphol tot een van de meeste gewilde plekken om te werken.

IV SMART

De gebouwde omgeving digitaliseert en zo komt veel data en daarmee kennis beschikbaar. Om de gebouwde omgeving online te laten communiceren met gebruikers en eigenaren ontwikkelt Schiphol Real Estate een hypermoderne Smart-infrastructuur. Hierdoor kunnen we het hele gebied beter dan ooit monitoren en laten aansluiten op de behoeften van onze huurders en bewoners.

Gericht vastgoed verbeteren dankzij data
Door gericht data te verzamelen, hebben we gedetailleerd inzicht gekregen in duurzaamheidsprestaties en het gebruik van onze gebouwen, faciliteiten, diensten. Dit maakt het mogelijk nieuwe toepassingen te ontwikkelen waarmee we onze ambities op het gebied van flexibiliteit, duurzaamheid en verbondenheid waar kunnen maken. Deze toepassingen bundelen we in een modulair smart service-pakket, dat we als exclusieve service aan onze huurders aanbieden.

We zoeken actief samenwerking met technologische partners en start-ups die deze smart-infrastructuur en -toepassingen ontwikkelen. De samenwerking tussen Schiphol Real Estate en (huurder) Microsoft is hiervan een goed voorbeeld. Het doel van het partnership: door de laatste technologieën toe te passen, creëren we het meest smart & connected gebouw (The Outlook) én gebied in Nederland. Een streven dat past bij de ambities van Schiphol Real Estate en onze partners.

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een bezichtiging? Wij helpen je graag.