Onze visie op duurzaamheid

Schiphol Real Estate

Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze vastgoedstrategie. We hebben de ambitie om ons commercieel vastgoed in 2030 ‘Paris Proof’ te hebben. Onze duurzaamheidsinitiatieven zijn opgebouwd rond vier pijlers: energie positief, circulariteit, welzijn en klimaatadaptief & natuurinclusief te bouwen. We ontwikkelen ons commerciële vastgoed met minimaal BREEAM Excellent certificaat.

4 iconen duurzaamheid

Energie positief

In 2050 moet de vastgoedsector tweederde aan energie bespaard hebben om net zero te zijn en moet al het commercieel vastgoed ‘Paris Proof’ zijn. Dit houdt in dat het jaarlijkse energieverbruik van een kantoor beperkt moet worden tot 70 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak. Onze ambitie is om in 2030 Paris Proof te zijn voor al ons commercieel vastgoed. Hiervoor werken we aan de volgende initiatieven.

Energie positief zonnepanelen
 • Het gasloos maken van onze gebouwen door o.a. centrale Warmte Koude Opslag (WKO) en de plaatsing van warmtepompen. 

 • Het nog beter monitoren en managen van het daadwerkelijke energieverbruik door de plaatsing van extra meetsensoren. 

 • Het benutten van zoveel mogelijk daken van onze gebouwen en loodsen voor het plaatsen van zonnepanelen voor duurzame energieopwekking, met daarin de juiste afweging voor groendaken.

 • Het faciliteren van duurzame mobiliteit door investeringen in slimme laadinfrastructuur, energie-opwekking en -opslag, die de energietransitie versnellen. 

Circulariteit

Door betere data, slimmere ontwerpen en nieuwe samenwerkingsverbanden sturen we op hergebruik en waarde behoud van (biobased) materialen voor, tijdens en na de bouw. Dit geldt ook voor operationele afvalstromen (kantoorafval) tijdens de exploitatie.

Circulariteit
 • We ontwerpen met de MPG (milieuprestatie van het gebouw) en BCI (Building Circularity Index) voor aantoonbare herbruikbaarheid en duurzame herkomst van materialen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente ontwikkeling van Vrachtgebouw 17. 

 • Samen met onze afvalverwerker streven we naar Zero Waste voor kantoor- en bedrijfsafval. Actieve betrokkenheid van onze huurders is cruciaal om afval te kunnen minimaliseren en zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. 

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen

Op Schiphol zetten we ons in om klimaatadaptief te bouwen om veerkrachtiger en duurzamer te worden. We houden rekening met de veranderende klimaatomstandigheden en vergroten biodiversiteit.

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen - sedumdak
 • We leggen mos sedum daken aan voor groenbeleving en waterberging. Deze hebben een isolerende werking en zorgen voor verkoeling bij hitte. Bovendien nemen ze fijnstof en CO2 op.

 • Verder leggen we sloten en meertjes aan om ruimte te maken voor water. Deze worden gereguleerd vanuit onze eigen gemalen.  

 • Onder onze wegen maken we ruimte voor waterbuffering, zodat overtollig water geborgen kan worden. 

Welzijn

Het welzijn van onze bewoners in en om de kantoren is van essentieel belang. Door hun wensen in kaart te brengen werken we gericht aan het creëren van een prettige en gezonde werkplek.

Wellzijn
 • Middels onze ‘Smart Connected Buildings’ faciliteren we een aangenaam en efficiënt binnenklimaat. 

 • Ons gevarieerde aanbod aan sport, recreatie en ontspanningsmogelijkheden draagt bij aan een gezonde levensstijl. 

 • Bij de verdere ontwikkeling van ons gebied en gebouwen voegen we zichtbaar groen en duurzame materialen toe. We ontwikkelen ons vastgoed conform de BREEAM standaarden.

 • Het WTC Schiphol Airport beschikt over de WELL Gold certificering en de BREEAM In-Use Very Good certificering.

Neem contact op

Voor meer informatie of advies over onze gebouwen, wij helpen je graag!

Bekijk ons aanbod

Voor ieder bedrijf hebben wij een geschikt kantoor of bedrijfsruimte.

Blijf op de hoogte