Nieuws: Portfolio aanpak BREEAM certificering maakt duurzame vooruitgang goed zichtbaar

De verduurzamingsinzet van Schiphol Commercial | Real Estate is goed zichtbaar, doordat de BREEAM certificering van onze commerciële vastgoedportefeuille is gebundeld. Sinds november vorig jaar hebben we een portfolio brede aanpak van ons vastgoed gerealiseerd. Deze aanpak helpt ons onder andere om de verduurzaming van het vastgoed op Schiphol inzichtelijk te houden. We verduurzamen onze vastgoedobjecten bijvoorbeeld door het plaatsen van WKO installaties, het toepassen van LED verlichting, het installeren van slimme technologieën en slimme meters, het inregelen van het binnenklimaat en het toepassen van waterbesparende maatregelen. De verhoging van enkele van onze gebouwcertificaten – van ‘good’ naar ‘very good’ en van ‘very good’ naar ‘excellent’ – toont aan dat we afgelopen jaar ook weer waardevolle stappen vooruit gemaakt hebben in de verduurzaming van onze gebouwen.

Gepubliceerd op: 28 december 2021

BREEAM portefeuille op Schiphol

In totaal zitten er op dit moment acht gebouwen in ons portfolio met het ‘BREEAM In-Use’ certificaat. In 2021 is kantoorgebouw Avioport met certificaat ‘Excellent’ toegevoegd. Daarbij hebben we enkele certificaten in 2020 verbeterd, namelijk van kantorencomplex The Outlook, The Base B en The Base C. De certificering van The Outlook is nu ‘Very Good’, die van The Base B en C is verhoogd van ‘Very Good’ naar ‘Excellent’.

Dit jaar hebben we ervaren dat deze aanpak enerzijds zorgt voor een gestructureerd proces van certificering. Anderzijds vraagt dit proces nu veel minder tijd, ondanks dat alle gebouwen (elk jaar) opnieuw gecontroleerd worden door een onafhankelijke assessor. De drie grote voordelen van deze gebundelde aanpak zijn: de certificering van onze gebouwen wordt jaarlijks gecontroleerd in plaats van één keer in de drie jaar, het tussentijdse onderhoud wordt jaarlijks meegenomen én de beoordeling van de portefeuille is nu nog beter geborgd.

Waardering voor duurzame inspanningen

Verduurzaming van de commerciële vastgoedportefeuille is een van de speerpunten van Schiphol Real Estate. Om al onze duurzame inspanningen voor onze gebouwen een waardering te geven, maken we gebruik van BREEAM certificaten. Ook kunnen we onze gebouwen met deze certificering vergelijken met andere gebouwen in de Nederland.

We zijn gebouweigenaar met meerdere gebouwen in beheer. Voor ons biedt het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use uitkomst met de mogelijkheid om een portfolio-aanpak te hanteren. Dit is efficiënter en geeft een beter overzicht van de duurzaamheid in de volle breedte van het portfolio. Ook alle nieuwbouwprojecten op de business parken van Schiphol worden na een jaar omgezet naar de zogenoemde ‘in use’ status, waarna ze meegenomen worden in de portfolio aanpak.

We hebben deze basis gelegd samen met de Dutch Green Building Council, dé netwerkorganisatie voor op duurzaam bouwen en vastgoed.

schiphol cbd the outlook

Wat is BREAAM In-Use?

BREEAM In-Use is een milieubeoordelingsmethode waarmee vastgoedinvesteerders, -eigenaars, -beheerders en -gebruikers duurzame verbeteringen in de operationele prestaties van hun gebouwen kunnen vaststellen en stimuleren. Het biedt een benchmark en zekerheid op het gebied van duurzaamheid voor alle soorten gebouwen. De BREEAM In-Use ratings worden afgemeten aan belangrijke milieucategorieën die een uitgebreide beoordeling geven van de milieuprestaties en het milieubeheer van een gebouw. Deze categorieën zijn gebaseerd op de meest invloedrijke factoren die van invloed zijn op de milieueffecten en -prestaties van een gebouw: energie- en waterefficiëntie, gezondheids- en voordelen voor de gebruikers, beheerspraktijken, principes van de kringloopeconomie (afval en materialen), beheer van vervuiling, toegang tot duurzaam vervoer, ondersteuning van de plaatselijke biodiversiteit en weerstand tegen risico's als gevolg van onder meer klimaatverandering.