FAQ's voor het wisselen van personeelsparkeerterrein:

Een tijd lang konden medewerkers - door drukte - geen parkeerbevoegdheid (autorisatie) krijgen voor de personeelsparkeerterreinen P30 & P40. Je hebt toen op een ander terrein moeten parkeren. Er zijn nu weer een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. In maart 2017 kun je op basis van first-come, first-served en op = op, wisselen van parkeerterrein.

Waarom zou ik wisselen van personeelsparkeerterrein?

Wisselen van parkeerterrein levert je wellicht minder reistijd op. De verdeling van personeelsparkeerplaatsen voor Schipholpashouders wordt in principe op postcode gedaan, zodat je de kortste woon-werk reistijd hebt. Door de overgrote drukte op de personeelsparkeerterreinen P30 & P40 was dit helaas niet langer vanzelfsprekend. Hierdoor ben je wellicht op een minder praktisch gelegen parkeerterrein terecht gekomen. Als je liever blijft parkeren op het terrein waar je nu staat, is dat uiteraard geen enkel probleem. De keuze is aan jou.

Hoelang heb ik de mogelijkheid om van terrein te wisselen?

Je hebt gedurende de maand maart 2017 de mogelijkheid om van terrein te wisselen. Let op! Het aantal gebruikers dat kan wisselen is beperkt. Wisselen kan op basis van first-come, first-served en op = op. Wanneer een terrein het maximum aantal parkeerbevoegdheden heeft bereikt, stoppen we de actie en vermelden wij dit op onze website.

Hoeveel parkeerplekken zijn er nu beschikbaar?

Het is nog altijd druk op de personeelsparkeerterreinen en daarom kunnen maximaal 250 gebruikers wisselen naar P30 en maximaal 100 gebruikers naar P40. Wisselen vindt plaats op basis van first-come, first-served en op = op.

Kan ik zelf kiezen naar welk parkeerterrein ik wissel?

Omdat er maar beperkte parkeerplaatsen op P30 en P40 beschikbaar zijn, kan je niet naar elk gewenst parkeerterrein wisselen. Je hebt de volgende keuzes:

  • Van P5 naar P30
  • Van P30 naar P40
  • Van P40 naar P30

Het is dus niet mogelijk om van P5 naar P40 te wisselen.

Hoe wissel ik van parkeerterrein?

Alleen jouw handtekeninggemachtigde voor eVesta kan een wisseling voor je aanvragen. Je handtekeninggemachtigde voor eVesta is meestal je manager of de managementassistent op jouw afdeling of binnen jouw bedrijf.

Hoe wisselt de handtekeninggemachtigde voor eVesta de autorisatie om?

Dit kan door in te loggen in het eVesta systeem via deze link. Het beëindigen van de 'oude' autorisatie en het aanvragen van de nieuwe autorisatie werkt hetzelfde als voor alle andere autorisaties op de Schipholpas. Het is uiteraard niet de bedoeling de hele Schipholpas te beëindigen. De handtekeninggemachtigde heeft voor het omwisselen jouw Schipholpasnummer (dit is het 6-cijferige nummer dat verticaal op de achterkant van de Schipholpas staat) nodig.

Kunnen de autorisaties overlappen?

In principe wel, maar om dubbele kosten te voorkomen is het van belang om de datum van beëindiging vóór of op dezelfde dag als de ingangsdatum van de nieuwe autorisatie in te stellen. Als je op de ingangsdatum op het 'oude' parkeerterrein staat, is dat geen probleem. Neem dan contact op met de intercom aan de slagboom. Deze wordt dan op verzoek geopend.

Wanneer de oude en de nieuwe autorisatie actief blijven worden deze beiden gefactureerd.

Waar kan ik als handtekeninggemachtigde terecht met vragen over eVesta?

Heb je als handtekeninggemachtigde vragen over de werking van eVesta, neem dan contact op met het Badgecenter via bc_regie@schiphol.nl.

Help! Mijn parkeerbevoegdheid is gewisseld, maar ik sta nog op het oude terrein, wat nu?

Gaat je nieuwe parkeerbevoegdheid in terwijl je op je 'oude' terrein geparkeerd staat, dan kan je niet zomaar uitrijden. Om het terrein te verlaten, bel je aan bij de intercom. Meld de parkeerbeheerder dat je gewisseld bent van terrein en vraag of de slagboom open mag. Vanaf je eerstvolgende werkdag parkeer je op het terrein waar je naartoe gewisseld bent.

Hoe weet ik wie mijn handtekeninggemachtigde voor eVesta is?

Wie heeft voor jou je Schipholpas aangevraagd? Deze persoon of afdeling weet wie de handtekeninggemachtigde is binnen jouw bedrijf.

Waar kan ik terecht met vragen over het omwisselen van mijn autorisatie?

Is je vraag niet beantwoord na het lezen van deze FAQ? Dan helpen we je graag per e-mail! Neem contact op met Schiphol Parking & Mobility Services via parkeren@schiphol.nl.