Veiligheidsplatform: Samen sterk voor veiligheid

De vele bedrijven op Schiphol zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun operatie én de keten(s) waarin ze actief zijn. Om de samenwerking van alle ketenpartners te waarborgen, heeft de luchthaven het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS) opgezet. Deze overkoepelende organisatie brengt veiligheidsrisico’s in kaart, coördineert maatregelen, onderneemt proactief actie en communiceert hierover richting belanghebbenden. Zo bewaakt en optimaliseert het VpS de integrale veiligheid op de luchthaven.

Gespecialiseerde teams

Het Veiligheidsplatform Schiphol omvat de Expert Groups 'Flight Safety', 'Ground Safety' en 'Cargo Safety', waaronder verschillende werkgroepen vallen.

Organogram

Terugkerende activiteiten

VpS voert elke twee maanden een nieuwe veiligheidscampagne, met thema’s als voorkoming van afgevallen lading en bevordering van runway safety. Tijdens de actie ‘Schoon Schip(hol)’ wordt extra aandacht gevraagd voor een schoner airside, om schade aan vliegtuigen te voorkomen. Bij de Veiligheids Observatie Ronde analyseren teams van aangesloten partijen processen op airside en bespreken (on)veilige situaties met betrokken medewerkers.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het Veiligheidsplatform Schiphol werken een aantal vaste ketenpartners intensief samen, zoals luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten, afhandelingsmaatschappijen, Luchtverkeersleiding Nederland en catering- en schoonmaakbedrijven. Met hen worden veiligheidssituaties besproken, risico’s geanalyseerd, lessen getrokken uit incidenten en nieuwe beheersmaatregelen opgesteld.

Logo's