Meld ongevallen, incidenten en onveilige situaties: Veiligheidsvoorval? Meld het ons

Wij zijn heel blij als je een veiligheidsvoorval bij ons meldt! Waarom? Zo houden we samen Schiphol veilig voor reizigers, bezoekers en werknemers. Dus zie je een defect snoer, onveilige werkmethode, een onhandige verkeerssituatie of andere veiligheids- of milieurisico's?

Het onderstaand plaatje laat zien welke meldingen wij onderscheiden en hoe deze gemeld kunnen worden.

Hoe onveilige situaties, incidenten of ongevallen melden

Ongevallen (nood)

Is er sprake van een levensbedreigende situatie waar elke seconde telt? Bel meteen de Alarm Centrale Schiphol op +31 (0)20 601 2222.

Incidenten en storingen

Als er geen brandweer, politie of ambulance direct nodig is, kun je contact opnemen met het Regiecentrum op +31 (0)20 6012555 of met de Havendienst op +31 (0)20 601 2116 als het op airside is.

Let op: Gevaarlijke technische gebreken en storingen kun je melden bij Schiphol via 020 - 601 2550. Er is 24/7 een technische dienst beschikbaar die de situatie kan veiligstellen of oplossen.

Onveilige situaties

Onveilige situaties kun je melden met het formulier hieronder. Je melding wordt besproken binnen het Schiphol veiligheidsteam en gebruikt voor het leren en verbeteren op het gebied van veiligheid.

Arbeidsongeval

Voor specifieke arbeidsongevallen is een apart formulier beschikbaar:

Veiligheidsprocedures

In het onderstaande document vind je de Schiphol procedures voor melden, registreren en onderzoeken van veiligheidsincidenten.

Veelgestelde vragen over het melden van veiligheidsvoorvallen

Waarom is het melden van veiligheidsvoorvallen zo belangrijk?

We willen Schiphol zo veilig mogelijk maken, met nul veiligheidsincidenten. Om onveilige situaties, incidenten en ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat we een goed inzicht hebben in wat er (bijna) misgaat op het gebied van veiligheid. De meldingen die we doorkrijgen analyseren we om trends te kunnen herkennen, de oorzaken te begrijpen en (nieuwe) risico’s te identificeren. We leren van gebeurtenissen en treffen maatregelen om ze te voorkomen.

Is het verplicht om veiligheidsvoorvallen te melden?

In artikel 9 in de Schipholregels staat over het rapporteren van incidenten en onveilige situaties het volgende: alle medewerkers, (main) contractors en derde partijen moeten veiligheidsvoorvallen melden. Als er een onderzoek gestart is, ben je verplicht om de luchthaven te voorzien van alle benodigde informatie.

Welke situaties moet ik melden?

Meld alle voorvallen op het gebied van gezondheid, veiligheid of milieu, die een link hebben met Amsterdam Airport Schiphol Onder andere:

 1. Noodgevallen/ongelukken: gebeurtenissen waarbij de hulpdiensten betrokken zijn of die levensbedreigend zijn en waar elke seconde telt (bel direct met de alarmcentrale op 020-6012222
 2. Incidenten: gebeurtenissen die onder andere omstandigheden waarschijnlijk tot een ongeluk hadden geleid.
 3. Onveilige situaties: omstandigheden die waarschijnlijk leiden tot een incident of ongeluk.

Waar kan ik veiligheidsvoorvallen melden?

Melden kan via deze kanalen:

 1. Bel met
  a. De Alarmcentrale voor noodsituaties: +31 (0)20 601 2222
  b. De Havendienst voor incidenten aan airside: +31 (0)20 601 2116
  c. Het Regiecentrum voor landzijde / terminal: +31 (0)20 601 2555

 2. Maak een melding via de Airport Community App

 3. Gebruik het online formulier ‘Meld Onveilige Situaties'

Welke informatie moet een melding bevatten?

De formulieren hebben standaard velden waarin je vanzelf alle benodigde informatie invult. Denk aan een beschrijving van de situatie, de datum van de gebeurtenis, de locatie, wie betrokken waren en de acties die zijn ondernomen om de situatie veilig te stellen. Voor elke gebeurtenis vul je een apart formulier in. Zorg ervoor dat je melding nauwkeurig, specifiek, feitelijk, objectief, helder en compleet is.

Is mijn melding vertrouwelijk? Is het anoniem?

In het MOS-formulier hoef je geen persoonlijk gegevens in te vullen, dus dat kan anoniem. Je melding in de Airport Community App is niet anoniem, maar behandelen we vertrouwelijk. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van een melding vertrouwelijk blijft. Daarin volgen we de nationale en internationale regelgeving. Daarom verwijderen we namen en andere persoonlijke gegevens voordat we informatie overdragen aan de betrokken autoriteit.

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang?

In het MOS-formulier en in de Airport Community App kun je zelf aangeven dat je op de hoogte wilt blijven. Kies in het formulier dan voor ‘Ja, hou mij op de hoogte van de situatie’. De lessons learned of bevindingen uit het rapport worden gedeeld met de betrokken partijen.

Komt informatie over gebeurtenissen beschikbaar of kan deze gebruikt worden?

Informatie over incidenten is bedoeld voor het verbeteren van de veiligheid. We delen de informatie niet voor andere doeleinden.

Wat als twee getuigen dezelfde gebeurtenis zien?

Soms zijn er meerdere getuigen bij een gebeurtenis. Elke gebeurtenis hoeft maar één keer gerapporteerd te worden. Onze back office zorgt ervoor dat meldingen over dezelfde gebeurtenis gebundeld worden.

Wat is SILS?

SILS is de afkorting van Schiphol Incident Learning System. Het is een digital system, of beter nog leerplatform, dat ons helpt bij het managen van risico’s, incidenten en voldoen aan wet- en regelgeving. Alle meldingen worden ingevoerd en geanalyseerd in SILS.

Wat is MOS?

MOS is de afkorting van ‘Melding Onveilige Situatie’. Met dit formulier kun je onveilige situaties melden.