Circulaire verlichting in Lounge 2: Light as a service

Het valt je misschien niet eens op wanneer je door Lounge 2 op Schiphol loopt. Maar de verlichting is een mooi staaltje circulaire economie.

Philips, Cofely en Schiphol hebben vanuit een gedeelde visie en ambitie de handen ineengeslagen. In overleg met Schiphol hebben Philips en Cofely overal de armaturen aangepast, zodat componenten makkelijk kunnen worden vervangen. Ten eerste zorgt dit voor een langere levensduur van de verlichting. En als de lampen aan het eind van hun levensduur zijn, neemt Philips ze terug om te recyclen.

Wat levert het op voor onze duurzame toekomst?

  • 50% afname van elektriciteitsverbruik door energie-efficiënte LED-verlichting.
  • 75% langere levensduur van de armaturen.
  • Daling in onderhoudskosten - onderdelen van armaturen kunnen afzonderlijk worden vervangen.
  • Maximale vermindering van het grondstof verbruik - complete armatuur kan worden hergebruikt.

Wat waren de uitdagingen?

Onze gebruikelijke businessmodellen zijn gebaseerd op het lineaire model van take-make-waste. Om een circulaire toekomst te creëren moeten de modellen dus aangepast worden, in lijn met de principes van de circulaire economie. Als gevolg hiervan veranderen ook de contracten en samenwerkingsverbanden met onze leveranciers. Een uitdaging die tijd en doorzettingsvermogen kost om alle partijen op één lijn te krijgen.

In dit geval doet Cofely het onderhoud, maar is Philips verantwoordelijk voor het weer terugnemen van de lampen. Volgens het concept ‘Light As a Service’ betaalt Schiphol voor de lichtprestatie, terwijl Philips eigenaar blijven van de lampen en de armaturen.