Samen werken we veilig: Safety first tijdens je werk

Bouw- of onderhoudswerkzaamheden doen, midden in de drukke 24/7 Schiphol-operatie, kan een flinke uitdaging zijn. Maar ook dan geldt altijd: safety comes first. Een veilig Schiphol is een zaak van ons allemaal. Maar veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen en de regels en afspraken na te leven, draag jij bij aan een gezonde en veilige werkomgeving. Hier vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt om veilig bouw- of onderhoudswerk te verrichten.

Meld ongevallen, incidenten en onveilige situaties

Help mee om het werken op Schiphol veiliger te maken en meld ongevallen, incidenten en onveilige situaties zo snel mogelijk telefonisch of via het meldingsformulier.

In urgente situaties bel: 020 601 2222

Safety Alerts

Het doel van een Safety Alert is om mensen op korte termijn bewust te maken van een incident dat grote gevolgen heeft gehad of kon hebben en daar voor toekomstige activiteiten van te leren.
De kracht van de Safety Alert is, dat deze kort en krachtig verwoordt wat er gebeurd is en breed verspreid wordt onder de stakeholders. Op langere termijn zullen verbetervoorstellen op basis van een grondige analyse worden gecommuniceerd.

  • HSE-beleid

    Ons Health, Safety & Environment-beleid draagt bij aan een veilige en gezonde (werk)omgeving.

  • Golden Rules of Safety

    Om de kans op incidenten en ongevallen zo klein mogelijk te maken zijn de Golden Rules of Safety afgesproken. Zorg dat jij ze kent!

  • Actualiteiten

    Volg de laatste ontwikkelingen op het gebied van Health, Safety & Environment.

Communiceer handsfree – ook aan airside