Health, Safety en Environment in het bouw- en onderhoudsproces: Veilige werkwijzen

Zodra je aan het werk gaat op Schiphol moet je weten waar je aan toe bent, zeker als het gaat om veiligheid. De veiligheidsrisico’s bij bouw- en onderhoud op Schiphol zijn afhankelijk van de specifieke werkzaamheden en het gelijktijdig aanwezig zijn van verschillende partijen. Maar ook specifieke locaties op onze luchthaven zorgen voor extra risico’s. Daarnaast is extra aandacht nodig voor het feit dat bouw- en onderhoudsactiviteiten gedaan worden, terwijl de operatie doorgaat.