Expert Groups Veiligheidsplatform Schiphol: Een veilig Schiphol

Met het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS) is onze luchthaven internationaal voorloper op het gebied van veiligheidssamenwerking. De leden komen in Expert Groups regelmatig bijeen om veiligheidssituaties tijdens de dagelijkse operatie door te nemen. De (potentiële) veiligheidsproblemen worden geanalyseerd en zo snel mogelijk aangepakt door gespecialiseerde werkgroepen. Waar nodig stelt het VpS overkoepelend beleid op. Zo wordt Schiphol steeds veiliger dankzij de samenwerkende ketenpartners onder aansturing van het VpS.

Expert Groups en werkgroepen

De leden van VpS komen in Expert Groups regelmatig bijeen om veiligheidssituaties tijdens de dagelijkse operatie door te nemen. De (potentiële) veiligheidsproblemen worden geanalyseerd en zo snel mogelijk aangepakt door gespecialiseerde werkgroepen. Waar nodig stelt het VpS overkoepelend beleid op.

Expert Group Flight Safety

Streeft ernaar het aantal runway incursions op Schiphol terug te dringen en verbetert de vliegveiligheid in het TMA Schiphol met een breed gedragen programma voor birdcontrol.

Het Runway Safety Team (RST) is een belangrijke werkgroep binnen Flight Safety. De afgelopen jaren analyseerde en verbeterde het team de verkeerssituatie op en rond de start- en landingsbanen op allerlei manieren.

Expert Group Ground Safety

Heeft als doel de kans op schade of letsel door zwerfvuil te minimaliseren en werkt aan structurele verbetering van de veiligheid bij het docken, aansluiten, laden en lossen van vliegtuigen.

Expert Group Cargo Safety

Analyseert trends en doet aanbevelingen voor veiligheidsverbetering op de vrachtplatformen, van verkeersstromen tot onweerwaarschuwingssystemen en het beheer van gevaarlijke stoffen.

Group Terminal Safety

In 2017 wordt de Expert Group Terminal Safety samengesteld, die zich richt op veiligheidsverbetering bij alle processen in het terminalcomplex van de luchthaven en de gang van zaken op de wegen rondom Schiphol Centrum.