ECO₂-vignetten voor personeel: Goed voor elkaar

Wijzingen per 1 juli 2022

Met de ambitie van een CO2 neutrale luchthaven in 2030 en het streven naar een zo eenvoudig mogelijk dienstverlening gaat er het komende jaar het volgende veranderen:

  • Per 1 juli 2022 zijn uitsluitend voertuigen met een maximale uitstoot van 50gr CO2/KM toegestaan op de afgebakende delen van P30 en P40. Feitelijk betreft dit hybride voertuigen die ook wel gekenmerkt worden onder de term EV/PHEV.
  • We passen dit ook toe op P5. Hiermee is de dienst op alle grote terreinen beschikbaar.
  • Er is hiervoor vanaf 1 juli 2022 geen vignet meer nodig. Hiermee wordt de dienst voor iedereen (met een toepasselijk voertuig) toegankelijk en komt ook de jaarlijkse bijdrage te vervallen.
  • We zijn voornemens om uiterlijk per 1 januari 2024 de norm aan te passen naar 0 gram CO2/KM.

Tot 1 juli 2022 kun je als vignethouder dus met je bestaande vignet parkeren. Kentekens hoeven niet meer aangepast te worden naar nieuwe voertuigen. Verloren vignetten worden niet meer vervangen.

Hier moet je aan voldoen

Om in aanmerking te komen voor een verlenging van je vignet moet je auto minimaal uit het jaar 2000 komen en een maximale uitstoot van 95 gram CO₂ per kilometer hebben. Dit kun je controleren op rdw.nl. Elk najaar wordt de norm voor milieuvriendelijke auto's opnieuw vastgesteld. Alleen als je auto daarna nog aan de CO₂-voorwaarden voldoet, kun je het ECO₂-vignet met een kalenderjaar verlengen.

Gebruik van het vignet

Plaats het vignet goed zichtbaar achter de voorruit wanneer je op een ECO₂-plek parkeert. Het vignet is strikt persoonlijk mag niet worden uitgeleend, gekopieerd of aangepast. Kwijtgeraakte of kapotte vignetten worden niet meer vervangen.

Sancties bij misbruik

Zonder vignet mag je geen gebruikmaken van de voorkeursplekken. Hierop wordt regelmatig gecontroleerd. Bij herhaaldelijk misbruik kan het ECO₂-vignet worden ingetrokken of mag je zelfs het personeelsparkeerterrein niet meer op.