Wat is het Schipholfonds? : Het Schipholfonds

Stichting het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol om de maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving tot uiting te brengen.

Schipholfonds - Rolstoel

Doelstelling en doelgroep

Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om sportief bewegen te bevorderen. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het Schipholfonds.

De aanvraag moet zijn toegespitst op de stimulering van duurzaam fysiek bewegen/sporten. Uitsluitend deze aanvragen worden in behandeling genomen.

Het bestuur van het Schipholfonds opereert onafhankelijk.

Waarom bewegen?

Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering.

Het bestuur van het Schipholfonds kijkt daarbij vooral naar doel, bereik, inzet vrijwilligers, duurzaamheid, andere sponsoring en zelfwerkzaamheid. Het Schipholfonds vindt het belangrijk om ook projecten op het gebied van bewegen voor minder validen te ondersteunen.

Het Schipholfonds kent twee soorten donaties: Algemene en Bijzondere donaties.

Algemene donaties

Voor projecten op het gebied van sportief bewegen tot een maximum van € 15.000 per aanvraag. Er zijn een aantal uitreikingen per jaar. Deze vinden plaats op Schiphol. De data vindt u op deze website. Enkele voorbeelden: sport- en spelmaterialen, doelen, judomatten, een basketbalpaal, speel- en beweegtoestellen, (zeil) boten, oefenmuur, klimwand, schermsets, e.d.

Waar wordt naar gekeken bij het besluit om een algemene donatie te geven?

Het project:

 • maakt sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen sporten;
 • is duurzaam in levensduur en indien mogelijk milieuvriendelijk qua materialen;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, acties, e.d.

Enkele voorbeelden van gehonoreerde aanvragen:

Tafeltennistafels voor TTV Tempo-Team, Doelen voor AMVJ voetbal, handbalmaterialen voor Handbalschool Amstelland,bijdrage miniveld voor MHC Uitgeest, fitlight trainer voor Badmintonvereniging Nieuw-Vennep

Bijzondere donaties

Voor projecten op het gebied van sportief bewegen boven € 15.000. Uitreiking vindt plaats in overleg en bij de vereniging zelf.

Bij bijzondere donaties is het streven om het project volledig of zo volledig mogelijk te realiseren. Ook het bereik van de nieuwe voorziening en de betekenis ervan voor de omgeving spelen een grote rol bij de afweging door het bestuur van het fonds.

Waar wordt naar gekeken bij het besluit om een bijzondere donatie te geven?

Het project:

 • maakt direct sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen bewegen;
 • is duurzaam in levensduur en indien mogelijk milieuvriendelijk qua materialen;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door een grote eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, zelfwerkzaamheid, acties, e.d.;
 • heeft een groot bereik en is van betekenis in de omgeving;
 • kan niet worden gerealiseerd zonder een bijzondere donatie van het Schipholfonds.

Het Schipholfonds geeft alleen donaties aan projecten waarbij door deze donatie het verschil wordt gemaakt.

Een gedegen onderbouwing, met begroting en financieringsplan is daarbij noodzakelijk. De aanvragende instantie dient financieel gezond te zijn.

Voorbeelden van toegekende bijzondere donaties:

Multifunctioneel sportveld bij SV Vos, Mini voetbalveld bij vv Westzaan, speeltoestellen bij Montessorischool Floriande en BMX startheuvel bij FCC Wijkeroog.

Let op: voor beide soorten donaties geldt dat toekenning van (een deel van) de donatie kan uitblijven ondanks het feit dat een aanvraag aan de criteria voldoet. Redenen hiervoor kunnen zijn dat andere aanvragen nog beter binnen de doelstelling van het fonds passen en/of dat het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren. Eén en ander altijd ter beoordeling van het bestuur van het Schipholfonds.

Voorwaarden en gegevens donaties Schipholfonds

Bekijk de criteria die gelden voor de verschillende donaties van het Schipholfonds.