Privacyverklaring Schipholfonds

Het Schipholfonds wil door middel van deze Privacy Statement transparant zijn over hoe het Schipholfonds omgaat met jouw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Met dit Privacy Statement informeren we jou hoe, waarom en hoe lang het Schipholfonds jouw gegevens verzamelt en bewaart. En hoe je deze gegevens kunt beheren. Dit document is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van het Schipholfonds.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Schipholfonds en waarom?

Om de aanvraag te kunnen beoordelen, te verwerken en af te ronden vragen wij de hierna volgende persoonsgegevens.

 • Voor- en achternaam
  Wij willen graag je voor- en achternaam weten om je persoonlijk te kunnen aanspreken.

 • E-mailadres
  Je e-mailadres gebruiken wij om je informatie toe te sturen over jouw aanvraag en de afwikkeling ervan. Wij kunnen daarnaast ook een aantal keer per jaar een algemene e-mail toesturen, dit uiteraard alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Telefoonnummer
  Als wij vragen hebben over je aanvraag of de verkregen donatie willen wij je graag kunnen bellen.

 • NAW gegevens
  Om op een juiste manier de aanvraag te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wij je kunnen benaderen.

 • Functie
  Om er zeker van te zijn dat de persoon die de aanvraag doet hiervoor gemachtigd is vragen wij aan jou om je functie te delen.

Uitreiking donaties bij Royal Schiphol Group

De uitreiking van algemene donaties vindt plaats in het hoofdkantoor van Royal Schiphol Group. Tijdens de uitreiking bieden we aanvragers een rondrit over de luchthaven aan. In verband met de veiligheidsregels die Schiphol hanteert, vragen wij alle deelnemers aan deze rondrit om hun naam, telefoonnummer, geboortedatum en identiteitsbewijs. Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend nodig voor deze activiteit op Schiphol en zullen we ná de uitreiking vernietigen.

Beeldmateriaal

Mocht je bij het invullen van de aanvraag ook beeldmateriaal toesturen voor de beoordeling hiervan, zoals foto’s of filmpjes dan verleen je daarmee het Schipholfonds toestemming om dit beeldmateriaal te gebruiken ten behoeve van de aanvraag en eventuele donatie.

Tijdens uitreikingen van donaties maakt onze fotograaf beeldmateriaal, die je na de uitreikingen digitaal ontvangt. Indien het Schipholfonds foto’s of ander beeldmateriaal zouden willen gebruiken voor onze website, social media kanalen of anderszins, vragen wij je vooraf om jouw toestemming.

Bewaartermijn

Een donatie is een contract. De wettelijke bewaartermijn van alle gegevens voor een donatie is zeven (7) jaar na beëindiging van het contract. Op het moment dat je de financiële verantwoording voor de donatie hebt afgerond, is het contract officieel beëindigd. Je gegevens blijven dan nog maximaal zeven (7) jaar in de beveiligde database staan en worden daarna vernietigd.

Als het Schipholfonds een aanvraag niet honoreert, dan sturen we alle bij de aanvraag behorende documenten terug. Het aanvraagformulier en de projectomschrijving slaan we anoniem op en bewaren we maximaal 2 jaar.

Bescherming van jouw gegevens

Het Schipholfonds doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van het Schipholfonds die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten Schiphol indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Wij delen je gegevens niet met derden voor commerciële doelen en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Je rechten

Als het Schipholfonds persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht ons een verzoek te doen om:

 • Jouw gegevens in te zien;
 • Jouw gegevens te wijzigen;
 • Jouw gegevens te wissen;
 • Jouw gegevens over te dragen aan een andere partij;
 • Te stoppen gebruik te maken van je gegevens;
 • Bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

In al deze gevallen kun je het verzoek richten aan schipholfonds@schiphol.nl.
We informeren je zo snel mogelijk over de afhandeling van het verzoek.

Wijzigingen

Het Schipholfonds behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee het Schipholfonds gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het Privacy Statement kan je altijd vinden op onze website, en we raden je aan deze regelmatig te controleren.