Financiële gegevens Schipholfonds : Jaarrekening

De jaarrekening 2018 is in het eerste kwartaal van 2019 opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.

In 2018 heeft het Schipholfonds 44 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van €  327.042,- Een bedrag van € 110.133,- is nog niet specifiek toegewezen; dit zal in 2019 gebeuren.

Financiële informatie

Stichting het Schipholfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK-nummer: 41226653
RSIN-nummer: 816048769
Rekeningnummer: NL75ABNA0444755462