Financiële gegevens Schipholfonds : Jaarrekening

De jaarrekening 2017 is in het eerste kwartaal van 2018 opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.

In 2017 hebben wij 81 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van € 434.522, waarvan 7 bijzondere en 37 donaties in het kader van de speciale jeugdactie. Afgezet tegen de bijdrage van € 500.000 die wij hiervoor van Schiphol Group ontvingen, hebben wij 86,9% kunnen toewijzen aan deze projecten in de omgeving van Schiphol. In 2017 hebben wij in totaal 100 aanvragen en 73 jeugdaanvragen ontvangen.

Financiële informatie

Stichting het Schipholfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). KvK-nummer: 41226653 RSIN-nummer: 816048769 Rekeningnummer: NL75ABNA0444755462