Mestkorrels winnen uit afvalwater van vliegtuigen: Vruchtbaar afvalwater

Wat voor de een afval is, is grondstof voor de ander. In deze pilot ontwikkelen we mestkorrels waarvoor een fosfaatverbinding (struviet) uit afvalwater van vliegtuigen is gewonnen.

Met deze pilot willen wij de milieu impact van het afvalwater verminderen. Leon Bakuwel, strategisch adviseur utilities: "We kunnen niet leven zonder fosfaat. Het is belangrijk voor de groei van planten en daarmee voor de voedselvoorziening, maar de voorraad fosfaat is eindig."

Rosanne Blijleven, habitat management specialist: "De korrels dragen bij aan een gezonde conditie van het gras waardoor onkruid geen kans krijgt. Ook kunnen op deze manier vogels op afstand gehouden worden. De stof terugbrengen in de grond is een van de laatste stappen in het proces van graslandverbetering."

Hoe worden deze struvietkorrels gemaakt?

In de afvalzuivering eten bacteriën zich vol aan stoffen die in het water zitten. Als het water daarna in een bezinktank wordt gedaan, zakken de bacteriën in het water naar de bodem en vormen een laag slib. Boven dit slib is zuiver water dat naar de Ringvaart wordt afgevoerd. Het achtergebleven slib wordt naar een gistingstank verplaatst. Het water dat daarbij vrijkomt is het meest fosfaatrijke water. Dat water wordt naar een reactor gepompt en daar worden de struvietkorrels gevormd.

Aanpassingen maken voor de toekomst

Deze pilot konden we niet doen, zonder de samenwerking met afvalwaterzuiveringspartner Evides Industriewater, de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin en het onderzoeksinstituut KWR. "Voor de pilot moest de reactor bij de waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. Evides verbouwt binnenkort de waterzuiveringsinstallatie," zegt Leon. "We zijn nu in de voorbereidende fase en kijken of het winnen van struviet straks een vaste plaats kan krijgen."